ร่วมชิงรางวัลทริปท่องเที่ยวกรุงปารีสกับการแข่งขัน La Plume d’Or ประจำปี 2566

ภายใต้การสนับสนุนของวุฒิสภา สมาคมอนุรักษ์ภาษาฝรั่งเศส (Association Défense de la langue française) ได้ก่อตั้งการแข่งขันสำหรับนักเรียนของสมาคมฝรั่งเศสทั่วโลกตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2543

กติกาการแข่งขัน

 

ผู้มีสิทธิสอบ ?

การแข่งขันนี้สงวนไว้สำหรับนักเรียนของสมาคมฝรั่งเศสที่ไม่ใช่สัญชาติฝรั่งเศส โดยมีระดับภาษาตั้งแต่ A2 ขึ้นไป

วันสอบ ?

การสอบ (ระยะเวลา 2 ชั่วโมง) จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

สถานที่สอบ ?

การสอบจัดขึ้นที่สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ

หัวข้อการแข่งขัน

หัวข้อการแข่งขันจะจัดส่งไปยังสมาคมฝรั่งเศสที่ลงทะเบียนเข้าร่วม โดยจะถ่ายสำเนาหนึ่งชุดสำหรับผู้สมัคร

ผู้ตรวจสอบผลคะแนน

คุณครูของสมาคมฝรั่งเศสจะเป็นผู้ตรวจคะแนนในส่วนแรก (คะแนนเต็ม 60) โดยอิงจากเฉลยของโจทย์แต่ละข้อ
ผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศสจะเป็นผู้จัดส่งผลคะแนนที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกไปให้แก่สมาคมอนุรักษ์ภาษาฝรั่งเศส

คณะกรรมการของสมาคมอนุรักษ์ภาษาฝรั่งเศสจะเป็นผู็ให้คะแนนในส่วนที่สอง คือการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 40)

ผู้ชนะและของรางวัล

ผู้ที่มีคะแนนสูงที่สุด 100 อันดับแรกจะได้รับของรางวัล ดังนี้
ผู้ที่มีคะแนนอันดับหนึ่งจะได้รับตั๋วท่องเที่ยวกรุงปารีส (อ้างอิงจากเว็บไซต์ DLF : www.langue-francaise.org.)
ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดอีก 99 คนที่เหลือจะได้รับประกาศนีบัตร
ทั้งนี้ จะมีประกาศนียบัตรรางวัลชมเชยมอบให้ผู้เข้าแข่งขันอีกเช่นกัน

กำหนดการประจำปี 2566


ช่วงเวลารับสมัคร : 
สิ้นสุดวันที่ 1 มีนาคม 2566 กรุณาส่งอีเมลแสดงความประสงค์ในการสมัครมาทางอีเมล examen.bangkok@afthailande.org หรือโทร 02 670 42 12
การสอบแข่งขัน : วันที่ 22 มีนาคม 2566 (ช่วงสัปดาห์ La Francophonie)
ประกาศผล : วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ทางหน้าเว็บไซต์ DLF : www.langue-francaise.org
การจัดส่งประกาศนีบัตร ให้แก่สมาคมฝรั่งเศส ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566
การเดินทางไปกรุงปารีสสำหรับผู้ชนะรางวัลที่ 1 : ปี 2566/2567


คุณต้องการใช้ภาษาฝรั่งเศสให้เก่งขึ้นใช่ไหม?
มาพัฒนาทักษะภาษาที่สมาคมฝรั่งเศส!

ลงทะเบียนคลาสเรียนของเรา และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่สมาคมฝรั่งเศส

คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส

กิจกรรมทางวัฒนธรรม