สืบเนื่องจากสถานการณ์ด้านสุขภาพของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน ทำให้บริษัทและสถาบันต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบวิธีการทำงานภายในองค์กรใหม่ โดยมีการนำวิธีการทำงานระยะไกลหรือจากที่บ้านมาปรับใช้กับพนักงานในองค์กร ด้วยเหตุนี้เอง ทางสมาคมฝรั่งเศส จึงขอนำเสนอ คลาสเรียนออนไลน์ ของเราเพื่อที่จะทำให้พนักงานของท่านยังคงฝึกฝนทักษะทางภาษาได้จากที่บ้าน

พัฒนาทักษะพนักงานของคุณด้วยคลาสเรียนออนไลน์ของเรา

  • สมาคมฝรั่งเศสพัฒนา การสอนแบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อการเรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างมีประสิทธิภาพ
  • แพลตฟอร์มที่การเรียน ใช้งานง่าย และ ให้ประสบการณ์เหมือนกับอยู่ในคลาสเรียนจริง
  • รูปแบบการเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับ และถูกนำมาใช้โดยสมาคมฝรั่งเศสกว่าร้อยแห่งทั่วโลก
  • นักเรียนสามารถฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน กับคุณครูโดยตรง เหมือนกับอยู่ในคลาสเรียนจริง
+
จำนวนนักเรียนที่ร่วมคลาสเรียนออนไลน์กับเรา
ปีกับประสบการณ์การสอนภาษาฝรั่งเศสกับคนไทย
+
จำนวนนักเรียนที่เรียนกับสมาคมฝรั่งเศสต่อปี
จำนวนคุณครูเจ้าของภาษาที่ได้รับการรับรองและพร้อมช่วยเหลือและให้ความรู้ทุกคน

บริษัทที่ให้ความไว้วางใจเรา

ความคิดเห็นของพวกเขา

บทเรียนจากในห้องสามารถใช้งานได้จริงกับการทำงานและชีวิตประจำวัน ผมรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเวลาพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานชาวฝรั่งเศส

Aphichat M.

Financial officer

สภาพแวดล้อมดีเยี่ยม รวมไปถึงคุณครู เพื่อนร่วมห้อง และบทเรียน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกเขามีวิธีการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ฉันสามารถพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสได้ตลอดเวลา

Malika A.

Human ressources

คุณครูทั้งเก่งและเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี ฉันได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากคลาสเรียนนี้

Jessica B.

Corporate administrator

ผมสังเกตว่าผมมีพัฒนาการด้านภาษาฝรั่งเศสอย่างมาก มันดีและเป็นประโยชน์สำหรับเส้นทางอาชีพของผมแน่นอน

Natthaphat P.

Business executive

ประเภทคลาสเรียน

สำหรับพนักงานไทย

ที่ทำงานในบริษัทฝรั่งเศสหรือที่เกี่ยวข้องกับประเทศฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป

หลักสูตรพื้นฐานเพื่อที่จะสามารถ แนะนำตนเอง สั่งอาหาร เรียกรถแท็กซี่และบอกทาง การจองตั๋วหรือโรงแรม รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน…

ภาษาฝรั่งเศสเฉพาะทาง

เราสามารถสร้างหลักสูตรเฉพาะทางตามความต้องการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของท่าน (เช่น ด้านกฎหมายฝรั่งเศส การทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฝรั่งเศสเพื่อการเดินทาง การทำอาหารฝรั่งเศส…)

การเตรียมตัวสอบเพื่อวัดระดับภาษา

คุณครูของเราสามารถจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับทางภาษาของพนักงานของท่าน

สำหรับพนักงานฝรั่งเศส

ที่ทำงานในบริษัทไทยหรือใช้ชีวิตในประเทศไทย

ภาษาไทยทั่วไป

เรียนพื้นฐานภาษาไทยกับคุณครูฝรั่งเศสที่จบหลักสูตรภาษาไทยจากสถาบัน INALCO และพัฒนาทักษะการสื่อสารกับคุณครูคนไทยที่จบสาขาการสอนภาษาไทยมาโดยเฉพาะ :
เริ่มตั้งแต่หลักภาษาขั้นพื้นฐาน วิธีการแนะนำตนเอง สั่งอาหาร เรียกรถแท็กซี่และบอกทาง การจองตั๋วหรือโรงแรม รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน…

ภาษาไทยเฉพาะทาง

เราสามารถสร้างหลักสูตรเฉพาะทางตามความต้องการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของท่าน (เช่น การเข้าร่วมงานนิทรรศการในประไทย นำเสนองานด้านธุรกิจกับขาวไทย…)

ติดต่อเรา

บริการของสมาคมฝรั่งเศสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง