บริการสำหรับองค์กร


สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพให้ความสำคัญกับความต้องการทางธุรกิจของคุณด้วยข้อเสนอด้านพื้นที่ให้ใช้สอย การบริการต่าง ๆ และการสร้างทีมสัมพันธ์ หรือ Team Building แบบครบวงจร ทั้งหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาไทยสำหรับองค์กร รวมไปถึงการจัดสัมมนาทางธุรกิจ การเช่าพื้นที่หรือแม้แต่การแปลเอกสาร