พัฒนาการสื่อสารของคุณ เพื่อสื่อสารกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน!

สมาคมฝรั่งเศสขอเสนอชั้นเรียนที่ออกแบบให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและองค์กร ซึ่งสามารถจัดสอน ณ ที่ทำงานของท่านหรือที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ตามความสะดวกของท่าน

ดาวน์โหลดแผ่นพับบริษัท

ใบประกาศนียบัตร และ หนังสือรับรอง

ใบประกาศนียบัตรที่ออกให้โดยกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสเพื่อรับรองความรู้ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนต่างชาติ ที่สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสสื่อสารเพื่อการทำงาน DELF PRO พัฒนาความสามารถในการสื่อสารที่จำเป็นทุกด้านของชีวิตการทำงานในปัจจุบัน สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการเพื่อการสอบ DELF และ DELF PRO ในประเทศไทย พร้อมกันนี้ยังจัดหลักสูตรเตรียมสอบไว้ให้ด้วย

ลูกค้าของเราในปัจจุบัน

ลูกค้าของเราในปัจจุบัน

โทร.02 670 42 12
อีเมลcorporate@afthailande.org