สมาคมฝรั่งเศสพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามความต้องการของท่าน !

เราจัดสอนภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย และภาษาเมียนมาร์ ณ สถานที่ที่ท่านสะดวกหรือที่สมาคมฯ ในช่วงเวลาที่ท่านสะดวก. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา.