ชั้นเรียนตัวต่อตัว

สมาคมฝรั่งเศส พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามความต้องการของท่าน !

เราจัดสอนภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย และภาษาเมียนมาร์ ณ สถานที่ที่ท่านสะดวกหรือที่สมาคมฯ ในช่วงเวลาที่ท่านสะดวก.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา.