หลักสูตรหมากรุก


หลักสูตรหมากรุกของสมาคมฝรั่งเศส ร่วมกับ Happy Pawn Chess Club จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาทักษะหลายด้าน ทั้งการคิดวิเคราะห์ กลยุทธ์ และความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้การดูแลจากผู้สอนมากความสามารถ