หลักสูตรการเต้น


หลักสูตรการเต้นคลาสสิก บัลเลต์ สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3-12 ปี เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เทคนิคการเต้นพื้นฐาน หรือฝึกฝนทักษะการเต้นเพิ่มเติม

cours-de-danse-intro

การเต้นเบื้องต้น

ชั้นเรียนแนะนำพื้นฐานการเคลื่อนไหวพร้อมเสียงดนตรี เช่น การจัดวางร่างกาย การออกท่าทางตามจังหวะ การใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวประสานกัน การสร้างสมดุลย์ ชั้นเรียนนี้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในเด็กเล็กหลายด้าน ทั้งการทำสมาธิ การสร้างความมั่นใจในตัวเองและการรับฟังผู้อื่นในชั้นเรียน


cours-de-danse-ballet

บัลเล่ต์

ท่วงท่าที่สง่างามและมีเสน่ห์ของการเต้นบัลเล่ต์ ทำให้บัลเล่ต์เป็นศาสตร์ที่ต้องการความมีระเบียบวินัยสูง นำมาซึ่งพละกำลัง ความมั่นใจ และความซาบซึ้งในบทเพลง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้องค์ประกอบพื้นฐานของบัลเล่ต์คลาสสิกผ่านท่าทางที่ช่วยพัฒนาความยืดหยุ่น ความสมดุลและการวางท่าทางของร่างกาย