หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส


สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเปิดสอนหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส ทั้งแบบเรียนที่สมาคมและเรียนออนไลน์ ชั้นเรียนกลุ่มหรือตัวต่อตัว สอนโดยทีมผู้สอนชาวฝรั่งเศสมากประสบการณ์ หลักสูตรมีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับกลางจนถึงระดับสูง รวมถึงหลักสูตรสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป วัยรุ่น ผู้ใหญ่และหลักสูตรสำหรับบริษัท

บริการอื่น ๆ ของเรา