หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส

เด็ก (อายุ 3-15 ปี)


โปรแกรมหลักสูตรของสมาคมฝรั่งเศสออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียน ทั้งสำหรับผู้เริ่มเรียน ผู้ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ ผู้ถือสองสัญชาติ ผู้ที่เรียนในโรงเรียนฝรั่งเศส โรงเรียนไทยหรือโรงเรียนนานาชาติ

บริการอื่น ๆ ของเรา