หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส

วัยรุ่น (อายุ 12-15 ปี)


สมาคมฝรั่งเศสมีหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสสำหรับเด็กอายุ 12-15 ปี ไม่ว่าผู้เรียนจะไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน หรือมีพื้นฐานระดับกลาง เรียนหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนนานาชาติ หรือพูดภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่และต้องการพัฒนาทักษะภาษา

บริการอื่น ๆ ของเรา