หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส

เด็กเล็ก (อายุ 3- 7 ปี)


สมาคมฝรั่งเศสมีหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสสำหรับเด็กอายุ 3-7 ปี ไม่ว่าผู้เรียนจะไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน หรือมีพื้นฐานระดับกลาง เรียนหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนนานาชาติ หรือพูดภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่และต้องการพัฒนาทักษะภาษา

บริการอื่น ๆ ของเรา