หลักสูตรสำหรับเด็ก (3- 15 ปี)


สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพมีคอร์สสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3-15 ปี ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส คอร์สเรียนเต้น แฟชั่น หมากรุก หรือค่ายภาษาและศิลปะ

บริการอื่น ๆ ของเรา