หลักสูตรศิลปะ

เด็ก (อายุ 3-15 ปี)


หลักสูตรการเต้นและหลักสูตรหมากรุกของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพจะช่วยให้เด็ก ๆ ได้แสดงออกได้อย่างอิสระ พัฒนาการเคลื่อนไหว ประสาทสัมผัสทางศิลปะ และความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์ไปพร้อม ๆ กับความสนุกสนานและการค้นพบความชอบใหม่ ๆ หลักสูตรศิลปะนี้จะส่งเสริมการพัฒนาตนเองและเปิดมุมมองใหม่ ๆ สู่โลกแห่งศิลปะและวัฒนธรรม

บริการอื่น ๆ ของเรา