หลักสูตรภาษาไทย


สมาคมฝรั่งเศสเปิดสอนหลักสูตรภาษาไทย ทั้งแบบเรียนที่สมาคมหรือเรียนออนไลน์ ชั้นเรียนกลุ่มหรือเรียนตัวต่อตัว สำหรับผู้ที่ย้ายมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย หรือผู้ที่ชื่นชอบภาษาและวัฒนธรรมไทยไม่ว่าผู้เรียนจะอาศัยอยู่ที่ใดในโลก

บริการอื่น ๆ ของเรา