ค่ายปิดเทอม


ค่ายปิดเทอมสำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 11 ปี ของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส หรือร่วมกิจกรรมทางศิลปะใหม่ ๆ ค่ายจัดทุก ๆ เดือนกรกฎาคม/สิงหาคม ตุลาคม และกุมภาพันธ์ สามารถอ่านรายละเอียดโปรแกรมกิจกรรมเพิ่มเติมเมื่อเปิดให้ลงทะเบียน

ค่าย
สำหรับเด็กที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่

ค่าย
สำหรับเด็กผู้เริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศส (FLE)