มาตรการป้องกันโควิด-19

บทความปรับปรุงเมื่อ 04.01.2022

สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ ได้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเพื่อต้อนรับคุณ ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่สุด ตามระเบียบที่ออกโดยรัฐบาล กรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กระทรวงสาธารณสุข และการกระทรวงศึกษาธิการ 

ค้นพบมาตรการทั้งหมดของเราด้านล่าง

ทีมงานของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณเสมอสำหรับข้อมูลใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิดของเรา และหลักสูตรออนไลน์ในกรณีที่มีผู้ป่วยโควิดในชั้นเรียน:

Tel : 02.670.42.10/11/12/15
Email : info.bangkok@afthailande.org
Line: @afbkk_frenchclass