ตำแหน่งฝึกงาน (2 เดือน) : ผู้ช่วยแผนกวัฒนธรรม

ประเภท: ฝึกงาน 2 เดือน เริ่มวันพุธ ที่ 19 ตุลาคม – 17 ธันวาคม 2565

สถานที่: สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ, 179 ถนนวิทยุ เขตลุมพินี แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เวลาทำงาน: 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์, วันอังคาร – วันเสาร์ อาจมีการทำงานวันอาทิตย์เมื่อมีกิจกรรม โดยให้หยุดชดเชยได้

รายละเอียดงาน:

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ มีภารกิจหลักเพื่อการเผยแพร่ภาษาฝรั่งเศส และวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส โดยมีผู้เรียนเกือบ 2,500 คนและผู้เยี่ยมชมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมจำนวนหลายพันคน โดยมีกิจกรรมมากกว่า 150 กิจกรรมต่อปี ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการ คอนเสิร์ต การฉายภาพยนตร์ การประชุม หรืองานแสดงสินค้า เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เราจึงมีห้องออดิทอเรียมขนาด 220 ที่นั่ง ซึ่งติดตั้งเทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ แผนกวัฒนธรรมยังดูแลเรื่องการเช่าพื้นที่ของสมาคมฯ คอร์สเรียนและกิจกรรมด้านศิลปะ (หลักสูตรแฟชั่น การเต้น ประวัติศาสตร์ศิลปะ ฯลฯ) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  • ช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม (การต้อนรับผู้เข้าชมงานและการซ้อมการแสดง รวมถึงการขายบัตรเข้าชมงาน)
  • เขียนบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • ติดต่อพาร์ทเนอร์ด้านวัฒนธรรม บันทึกและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมและพาร์ทเนอร์ (Cultural Benchmarking)

โปรไฟล์ที่ต้องการ : 

  • ทักษะด้านภาษา : สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี หากใช้ภาษาฝรั่งเศสได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ / เป็นนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย (ที่กำหนดการฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร)
  • คุณสมบัติที่จำเป็น : มีความรู้รอบตัวและความรู้ด้านวัฒนธรรมทั่วไปที่ดี มีความตั้งใจ กระตือรือร้น มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เป็นมิตร ตรงต่อเวลา เรียนรู้เร็ว และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  •  มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
  • มีข้อตกลงการฝึกงานภาคบังคับ และต้องมีใบรับรองการฝึกงาน

วิธีการสมัคร : กรุณาส่งใบประวัติส่วนตัว (CV) และจดหมายแนะนำตัว มาที่อีเมล work@afthailande.org ก่อนวันที่ 8 ตุลาคม 2565