ประกาศนียบัตรทางภาษาฝรั่งเศส DELF และ DALF

ประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการ

ประกาศนียบัตร DELF และ DALF ออกให้โดยกระทรวงการศึกษาแห่งชาติของฝรั่งเศส เพื่อรับรองทักษะทางภาษาฝรั่งเศสให้แก่ ชาวต่างชาติ และชาวฝรั่งเศสที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ และยังไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปริญญาบัตรระดับอุดมศึกษาที่ออกให้โดยทางการฝรั่งเศส ประกาศนียบัตรดังกล่าวแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตามทักษะการเรียนรู้ภาษา CEFR ที่กำหนดโดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันในการวัดความรู้สำหรับภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปนและภาษาฝรั่งเศส
ในแต่ละระดับจะมีการประเมิน จาก 4 ทักษะทางภาษา ได้แก่

 • ทักษะการฟัง
 • ทักษะการพูด
 • ทักษะการอ่าน
 • ทักษะการเขียน

ประกาศนียบัตรต่าง ๆ

DELF Prim (A1.1, A1 และ A2)

 • สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา (8-12 ปี)
 • การทดสอบให้หัวข้อที่เหมาะสมกับอายุและความสนใจของเด็กๆสิ่งที่เป็นสถานการณ์การเรียนรู้ของเขา เพื่อให้ตระหนักถึงการใช้ภาษาฝรั่งเศส
 • การเริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาที่ใช้ในการศึกษาหรือการสอน

DELF Junior (A1, A2, B1 และ B2)

 • สำหรับวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษา
 • การทดสอบให้หัวข้อที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของวัยรุ่น

DELF-DALF Tout public (A1, A2, B1, B2, C1 และ C2) สำหรับบุคคลทั่วไป

 • ประกาศนียบัตรระดับ DELF B2 และ DALF ใช้เพื่อยกเว้นการสอบวัดระดับภาษาสำหรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของประเทศฝรั่งเศสได้

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนียบัตรในแต่ละระดับได้ที่เว็บไซต์ France Éducation international

ทำไมต้องสอบ DELF และ DALF?

เหตุผล 6 ประการที่ควรสอบ DELF / DALF

 • เป็นประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการ เป็นที่ยอมรับอย่างสากลทั่วโลก
 • เป็นประกาศนียบัตรไม่มีกำหนดวันหมดอายุ
 • เป็นหลักฐานรับรองทักษะทางภาษาฝรั่งเศสของคุณ
 • เป็นหลักฐานเพื่อใช้เสริมคุณวุฒิทางภาษาฝรั่งเศสทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว วิชาการ มหาวิทยาลัยหรือในหน้าที่การงาน
 • จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าทดสอบภาษาฝรั่งเศสก่อนสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฝรั่งเศส
 • เป็นการเพิ่มคุณวุฒิทางภาษาสำหรับผู้ที่จะสอบเข้าในมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียน เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา หรือออสเตรเลีย

การเตรียมตัวสอบ DELF และ DALF

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ เป็นศูนย์เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ DELF-DALF

หลักสูตรเตรียมความพร้อมจะช่วยให้คุณเข้าใจขั้นตอนการทดสอบของประกาศนียบัตรประเภทต่าง ๆ เนื้อหาในหลักสูตรมีทั้งกิจกรรมและแบบฝึกหัดที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการสอบทุกประเภท นอกจากนี้ คุณจะได้ทดลองทำแนวข้อสอบเพื่อให้คุ้นเคยกับการสอบจริง

การเตรียมตัวสอบ DELF และ DALF

ใบสมัคร & ดูผลการสอบ

การสอบรอบเดือนพฤศจิกายน 2022 (2565)

DELF-DALF Tout public (A1, A2, B1, B2, C1 et C2)
DELF Junior (A1, A2, B1 et B2)

 • ผลสอบ : Tout public, Junior

การสอบรอบเดือนมกราคม 2023 (2566)

DELF Scolaire (A1, A2 และ B2)

สำหรับโรงเรียนไทยเท่านั้น (โปรดทราบ: ครูและอาจารย์ประจำโรงเรียนจะเป็นผู้ดูแลเรื่องการลงสมัครสอบ)

 • กำหนดสอบ : 29/01/2023 (การสอบเขียนและพูด)
 • ช่วงรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2022
 • ผลสอบ : กรุณาติดต่อผู้ประสานงานศูนย์สอบของท่าน เพื่อรับผลสอบของนักเรียน

การสอบรอบเดือนมีนาคม 2023 (2566)

DELF/DALF Tout public (A1, A2, B1, B2, C1 และ C2)
DELF Junior (A1, A2, B1 และ B2)
DELF Prim (A1.1, A1 และ A2)

 • วันสอบ : วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2023 (Junior/Prim), วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2023 (Tout Public)
 • ช่วงรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2023 ถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2023

การสอบรอบเดือนมิถุนายน 2023 (2566)

DELF/DALF Tout public (A1, A2, B1, B2, C1 และ C2)
DELF Junior (A1, A2, B1 และ B2)
DELF Prim (A1.1, A1 และ A2)

 • กำหนดสอบ: วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2023 (Junior/Prim), วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2023 (Tout Public)
 • ช่วงรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2023 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2023
 • ใบสมัคร  : Tout publicJuniorPrim | กรุณาส่งใบสมัครทางอีเมล examen.bangkok@afthailande.org

การสอบรอบเดือนพฤศจิกายน 2023 (2566)

DELF/DALF Tout public (A1, A2, B1, B2, C1 และ C2)
DELF Junior (A1, A2, B1 และ B2)

 • กำหนดสอบ : วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2023 (Junior), วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2023 (Tout Public)
 • ช่วงรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2023 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2023
 • ใบสมัคร  : จะดาวน์โหลดได้ในช่วงรับสมัคร

ค่าลงทะเบียน

 • 850 บาท (DELF Scolaire A1 & A2)
 • 950 บาท (DELF Scolaire B1)
 • 2 600 บาท (DELF TP/Junior/Prim A1.1 & A1)*
 • 2 800 บาท (DELF TP/Junior/Prim A2)*
 • 3 400 บาท (DELF TP/Junior B1)*
 • 3 600 บาท (DELF TP/Junior B2)*
 • 4 900 บาท (DALF C1)
 • 5 200 บาท (DALF C2)

*DELF Junior/Prim มีส่วนลด 20% สำหรับนักเรียนของสมาคมฝรั่งเศสผู้ที่ลงทะเบียนสอบขณะที่เรียนอยู่หรือคอร์สเรียนจบไปไม่เกิน 1 สัปดาห์

ลองทดสอบระดับของคุณ A1

ลองทดสอบระดับของคุณ A2

ลองทดสอบระดับของคุณ B1

ลองทดสอบระดับของคุณ B2

ลองทดสอบระดับของคุณ C1

ลองทดสอบระดับของคุณ C2