ประกาศนียบัตรทางภาษา ฝรั่งเศส DELF และ DALF

ประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการ

ประกาศนียบัตร DELF และ DALF ออกให้โดยกระทรวงการศึกษาแห่งชาติของฝรั่งเศสเพื่อรับรองทักษะทางภาษาฝรั่งเศสให้แก่ ชาวต่างชาติและชาวฝรั่งเศสที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษา ฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการและยังไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปริญญาบัตรระดับอุดมศึกษาที่ออกให้โดยทางการฝรั่งเศส ประกาศนียบัตรดังกล่าวแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตามทักษะการเรียนรู้ภาษา CECR ที่กำหนดโดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันในการวัดความรู้สำหรับ ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส... ในแต่ละระดับจะมีการประเมิน จาก 4 ทักษะทางภาษา:
 • ทักษะการฟัง
 • ทักษะการพูด
 • ทักษะการอ่าน
 • ทักษะการเขียน

ประกาศนียบัตรต่างๆ

DELF Prim (A1.1, A1 และ A2)
 • สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา (8-12 ปี)
 • การทดสอบให้หัวข้อที่เหมาะสมกับอายุและความสนใจของเด็กๆ สิ่งที่เป็นสถานการณ์การเรียนรู้ของเขา ตระหนักถึงการใช้ภาษาฝรั่งเศส การเริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาที่ใช้ในการศึกษาหรือการสอน
DELF Junior (A1, A2, B1 และ B2)
 • สำหรับวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษา
 • การทดสอบให้หัวข้อที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของวัยรุ่น
DELF-DALF Tout public (A1, A2, B1, B2, C1 และ C2) สำหรับบุคคลทั่วไป
 • ประกาศนียบัตรระดับ DELF B2 และ DALF ครอบคลุมเนื้อหาการสอบทุกทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของประเทศฝรั่งเศส
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนียบัตรในแต่ละระดับ สามารถหาได้จากเว็บไซต์ France Éducation international

ทำไมต้องสอบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ภาษาฝรั่งเศส DELF และ DALF

เหตุผล 6 ประการที่ควรสอบประกาศนียบัตร DELF / DALF

 • เป็นประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการ เป็นที่ยอมรับอย่างสากลทั่วโลก
 • เป็นประกาศนียบัตรไม่มีกำหนดวันหมดอายุ
 • เป็นหลักฐานรับรองทักษะทางภาษาฝรั่งเศสของคุณ
 • เป็นหลักฐานเพื่อใช้เสริมคุณวุฒิทางภาษาฝรั่งเศสทั้งเพื่อตัว คุณเอง วิชาการ มหาวิทยาลัยหรือในหน้าที่การงาน
 • จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าทดสอบภาษาฝรั่งเศสก่อนสมัครเข้า ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฝรั่งเศส
 • เป็นการเพิ่มคุณวุฒิทางภาษาสำหรับผู้ที่จะสอบเข้าใน มหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนเช่น ประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา

การเตรียมตัวสอบ DELF และ DALF

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯเป็นศูนย์สำหรับเตรียมความพร้อม สำหรับการสอบ DELF-DALF

หลักสูตรต่างๆ จะช่วยให้คุณเข้าใจขั้นตอนการทดสอบวัดความรู้ของประกาศนียบัตรและใบรับรองประเภทต่างๆ เนื้อหาในหลักสูตรมีทั้งกิจกรรมและแบบฝึกหัดที่ประยุกต์ใช้ได้กับการสอบทุกประเภท นอกจากนี้คุณจะได้ทดลองทำแนวข้อสอบเพื่อให้คุ้นเคยกับการสอบจริง หลักสูตรเหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรระดับ B1 ขึ้นไป การเตรียมตัวสอบ DELF และ DALF
เพิ่มเพื่อน

ใบสมัคร & ดูผลการสอบ

การสอบรอบเดือนพฤศจิกายน 2021

DELF/DALF Tout public (A1, A2, B1, B2, C1 และ C2)

DELF Junior (A1, A2, B1 และ B2)

 • กำหนดสอบ : วันอาทิตย์ที่ 07 พฤศจิกายน 2021 (สอบเขียน และ พูด)
 • ช่วงลงสมัครสอบ : ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31/08/2021 ถึงวันอาทิตย์ที่ 03/10/2021
 • แบบฟอร์มสมัครสอบ: Tout public, Junior | โปรดส่งใบสมัครของท่านมาที่ examen.bangkok@alliance-francaise.or.th
 • ผลการสอบ: DELF/DALF tout public, DELF junior

การสอบรอบเดือนมกราคม 2022

DELF Scolaire (A1, A2 และ B1)

สำหรับโรงเรียนไทยเท่านั้น (โปรดทราบ : ครูและอาจารย์ของโรงเรียน จะเป็นผู้ดูแลเรื่องการลงสมัครสอบ)
 • กำหนดสอบ : วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022 (สอบเขียน และ พูด)
 • ช่วงลงสมัครสอบ : ตั้งแต่วันพุธที่ 03/11/2021 ถึงวันพุธที่ 17/11/2021

การสอบรอบเดือนมีนาคม 2022

DELF-DALF Tout public (A1, A2, B1, B2, C1 และ C2)

DELF Junior (A1, A2, B1 และ B2)

DELF Prim (A1.1, A1 และ A2)

 • กำหนดสอบ : วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2021 (Junior/Prim), วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2021 (Tout Public)
 • ช่วงลงสมัครสอบ : ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17/01/2022 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20/02/2022
 • แบบฟอร์มสมัครสอบ: Tout public, Junior, Prim | โปรดส่งใบสมัครของท่านมาที่ examen.bangkok@alliance-francaise.or.th

การสอบรอบเดือนมิถุนายน 2022

DELF/DALF Tout public (A1, A2, B1, B2, C1 และ C2)

DELF Junior (A1, A2, B1 และ B2)

DELF Prim (A1.1, A1 และ A2)

 • กำหนดสอบ : วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2021 (Junior/Prim), วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2021 (Tout Public)
 • ช่วงลงสมัครสอบ : ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28/03/2022 ถึงวันอาทิตย์ที่ 08/05/2022

การสอบรอบเดือนพฤศจิกายน 2022

DELF/DALF Tout public (A1, A2, B1, B2, C1 และ C2)

DELF Junior (A1, A2, B1 และ B2)

DELF Prim (A1.1, A1 และ A2)

 • กำหนดสอบ : วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2021 (Junior), วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2021 (Tout Public)
 • ช่วงลงสมัครสอบ : ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29/08/2022 ถึงวันอาทิตย์ที่ 02/10/2022

ค่าลงทะเบียน

 • 650 บาท (DELF Scolaire A1 & A2)
 • 800 บาท (DELF Scolaire B1)
 • 2,200 บาท (DELF TP/Junior/Prim A1.1 & A1)
 • 2,400 บาท (DELF TP/Junior/Prim A2)
 • 3,000 บาท (DELF TP/Junior B1)
 • 3,200 บาท (DELF TP/Junior B2)
 • 4,700 บาท (DALF C1)
 • 4,800 บาท (DALF C2)