ประกาศนียบัตรทางภาษาฝรั่งเศส DELF และ DALF

ประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการ 

 
ประกาศนียบัตร DELF และ DALF ออกให้โดยกระทรวงการศึกษาแห่งชาติของฝรั่งเศส เพื่อรับรองทักษะทางภาษาฝรั่งเศสให้แก่ ชาวต่างชาติ และชาวฝรั่งเศสที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ และยังไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปริญญาบัตรระดับอุดมศึกษาที่ออกให้โดยทางการฝรั่งเศส ประกาศนียบัตรดังกล่าวแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตามทักษะการเรียนรู้ภาษา CEFR ที่กำหนดโดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันในการวัดความรู้สำหรับภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปนและภาษาฝรั่งเศส
 

ในแต่ละระดับจะมีการประเมิน จาก 4 ทักษะทางภาษา ได้แก่

 • ทักษะการฟัง
 • ทักษะการพูด
 • ทักษะการอ่าน
 • ทักษะการเขียน

ประกาศนียบัตรต่าง ๆ

DELF Prim (A1.1, A1 และ A2)

 • สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา (8-12 ปี)
 • การทดสอบให้หัวข้อที่เหมาะสมกับอายุและความสนใจของเด็กๆสิ่งที่เป็นสถานการณ์การเรียนรู้ของเขา เพื่อให้ตระหนักถึงการใช้ภาษาฝรั่งเศส
  การเริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาที่ใช้ในการศึกษาหรือการสอน

DELF Junior (A1, A2, B1 และ B2)

 • สำหรับวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษา
 • การทดสอบให้หัวข้อที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของวัยรุ่น

DELF-DALF Tout public (A1, A2, B1, B2, C1 และ C2) สำหรับบุคคลทั่วไป

 • ประกาศนียบัตรระดับ DELF B2 และ DALF ใช้เพื่อยกเว้นการสอบวัดระดับภาษาสำหรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของประเทศฝรั่งเศสได้

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนียบัตรในแต่ละระดับได้ที่เว็บไซต์ France Éducation international

ทำไมต้องสอบ DELF และ DALF?

เหตุผล 6 ประการที่ควรสอบ DELF / DALF

 

 • เป็นประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการ เป็นที่ยอมรับอย่างสากลทั่วโลก
 • เป็นประกาศนียบัตรไม่มีกำหนดวันหมดอายุ
 • เป็นหลักฐานรับรองทักษะทางภาษาฝรั่งเศสของคุณ
 • เป็นหลักฐานเพื่อใช้เสริมคุณวุฒิทางภาษาฝรั่งเศสทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว วิชาการ มหาวิทยาลัยหรือในหน้าที่การงาน
 • จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าทดสอบภาษาฝรั่งเศสก่อนสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฝรั่งเศส
 • เป็นการเพิ่มคุณวุฒิทางภาษาสำหรับผู้ที่จะสอบเข้าในมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียน เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา หรือออสเตรเลีย

การเตรียมตัวสอบ DELF และ DALF

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ เป็นศูนย์เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ DELF-DALF

 

หลักสูตรเตรียมความพร้อมจะช่วยให้คุณเข้าใจขั้นตอนการทดสอบของประกาศนียบัตรประเภทต่าง ๆ เนื้อหาในหลักสูตรมีทั้งกิจกรรมและแบบฝึกหัดที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการสอบทุกประเภท นอกจากนี้ คุณจะได้ทดลองทำแนวข้อสอบเพื่อให้คุ้นเคยกับการสอบจริง

การเตรียมตัวสอบ DELF และ DALF

ใบสมัคร & ดูผลการสอบ

การสอบรอบเดือนมกราคม 2022 (2565)

DELF Scolaire (A1, A2 และ B2)

สำหรับโรงเรียนไทยเท่านั้น (โปรดทราบ: ครูและอาจารย์ประจำโรงเรียนจะเป็นผู้ดูแลเรื่องการลงสมัครสอบ)

 • กำหนดสอบ : วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022 (การสอบเขียนและพูด)
 • ช่วงลงสมัครสอบ : ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง 11 มกราคม 2022

การสอบรอบเดือนมีนาคม 2022 (2565)

DELF/DALF Tous publics (A1, A2, B1, B2, C1 และ C2)

DELF Junior (A1, A2, B1 และ B2)

DELF Prim (A1.1, A1 และ A2)

 • กำหนดสอบ : วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2022 (Junior/Prim), วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022 (Tout Public)
 • ช่วงลงสมัครสอบ : ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2022 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2022
 • ผลสอบ : DELF/DALF tout publicDELF juniorDELF prim

การสอบรอบเดือนมิถุนายน 2022 (2565)

DELF/DALF Tous publics (A1, A2, B1, B2, C1 และ C2)

DELF Junior (A1, A2, B1 และ B2)

DELF Prim (A1.1, A1 และ A2)

 • กำหนดสอบ: วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2022 (Junior/Prim), วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2022 (Tout Public)
 • ช่วงลงสมัครสอบ : ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2022 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2022
 • ผลสอบ : DELF/DALF tout publicDELF juniorDELF prim

การสอบรอบเดือนพฤศจิกายน 2022 (2565)

DELF/DALF Tous publics (A1, A2, B1, B2, C1 และ C2)

DELF Junior (A1, A2, B1 และ B2)

 • กำหนดสอบ : วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2022, วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2022 (Tout Public)
 • ช่วงลงสมัครสอบ : ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2022 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2022
 • แบบฟอร์มสมัครสอบ: DELF/DALF Tout public, DELF Junior | กรุณาใบสมัครทางอีเมล examen.bangkok@afthailande.org

ค่าลงทะเบียน

 • 650 บาท (DELF Scolaire A1 & A2)
 • 800 บาท (DELF Scolaire B1)
 • 2,200 บาท (DELF TP/Junior/Prim A1.1 & A1)
 • 2,400 บาท (DELF TP/Junior/Prim A2)
 • 3,000 บาท (DELF TP/Junior B1)
 • 3,200 บาท (DELF TP/Junior B2)
 • 4,700 บาท (DALF C1)
 • 4,800 บาท (DALF C2)