ประกาศนียบัตรทางภาษา ฝรั่งเศส DELF และ DALF

ประกาศนียบัตรอย่างเป็น ทางการ

ประกาศนียบัตร DELF และ DALF ออกให้โดยกระทรวงการศึกษาแห่งชาติของฝรั่งเศสเพื่อรับรองทักษะทางภาษาฝรั่งเศสให้แก่ ชาวต่างชาติและชาวฝรั่งเศสที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษา ฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการและยังไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยม ศึกษาตอนปลายหรือปริญญาบัตรระดับอุดมศึกษาที่ออกให้โดยราชการ ฝรั่งเศส ประกาศนียบัตรดังกล่าวแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตามทักษะการเรียนรู้ภาษา CECR ที่กำหนดโดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันในการวัดความรู้สำหรับ ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส...
ในแต่ละระดับจะมีการประเมิน จาก 4 ทักษะทางภาษา:
 • ทักษะการฟัง
 • ทักษะการพูด
 • ทักษะการอ่าน
 • ทักษะการเขียน

ประกาศนียบัตรต่างๆ

DELF Prim (A1 และ A2)

 • สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา (8-12 ปี)
 • การทดสอบให้หัวข้อที่เหมาะสมกับอายุและความสนใจของเด็กๆ สิ่งที่เป็นสถานการณ์การเรียนรู้ของเขา ตระหนักถึงการใช้ภาษาฝรั่งเศส การเริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาที่ใช้ในการศึกษาหรือการสอน

DELF Junior (A1, A2, B1 และ B2)

 • สำหรับวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษา
 • การทดสอบให้หัวข้อที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของวัยรุ่น

DELF-DALF Tout public (A1, A2, B1, B2, C1 และ C2) สำหรับบุคคลทั่วไป

 • ประกาศนียบัตรระดับ DELF B2 และ DALF ครอบคลุมเนื้อหาการสอบทุกทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของประเทศ ฝรั่งเศส

DELF Pro (A1, A2, B1 และ B2)

 • ทางเลือกของการทำงาน สำหรับบุคคลที่มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเข้าสู่หรือความก้าวหน้าทางด้านสาขาอาชีพ เพื่อโอกาสในการทำงาน การเลื่อนตำแหน่งในบริษัทที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
 • ประกาศนียบัตร DELF Pro ประเมินจากทักษะความรู้ความเข้าใจทุกสถานการณ์ทางธุระกิจทั่วไป มีเนื้อหาที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนียบัตรในแต่ละระดับ สามารถหาได้จากเว็บไซต์ CIEP (centre international d'études pédagogiques)

ทำไมต้องสอบประกาศนียบัตรรับรองความ รู้ภาษาฝรั่งเศส DELF และ DALF

เหตุผล 6 ประการที่ควรสอบประกาศนียบัตร DELF / DALF

 • ประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการ เป็นที่ยอมรับอย่างสากลทั่วโลก
 • ประกาศนียบัตรไม่มีกำหนดวันหมดอายุ
 • เป็นหลักฐานรับรองทักษะทางภาษาฝรั่งเศสของคุณ
 • เป็นหลักฐานเพื่อใช้เสริมคุณวุฒิทางภาษาฝรั่งเศสทั้งเพื่อตัว คุณเอง วิชาการ มหาวิทยาลัยหรือในหน้าที่การงาน
 • จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าทดสอบภาษาฝรั่งเศสก่อนสมัครเข้า ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฝรั่งเศส
 • เป็นการเพิ่มคุณวุฒิทางภาษาสำหรับผู้ที่จะสอบเข้าใน มหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนเช่น ประเทศอังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา

การเตรียมตัวสอบ DELF และ DALF

สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯเป็นศูนย์สำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ DELF-DALF

หลักสูตรต่างๆ จะช่วยให้คุณเข้าใจขั้นตอนการทดสอบวัดความรู้ของประกาศนียบัตรและใบรับรองประเภท ต่างๆ เนื้อหาในหลักสูตรมีทั้งกิจกรรมและแบบฝึกหัดที่ประยุกต์ใช้ได้กับการสอบทุกประเภทนอก จากนี้คุณจะได้ทดลองทำแนวข้อสอบเพื่อให้คุ้นเคยกับการสอบจริง หลักสูตรเหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรระดับ B1 ขึ้นไป

การเตรียมตัวสอบ DELF และ DALF

 • วันอาทิตย์ 9.00 – 12.15 น.
 • 24 ชั่วโมง หรือ สัปดาห์ละ 3.00 ชั่วโมง
 • ราคา 5 950 บาท
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพิ่มเพื่อน

ใบสมัคร & ดูผลการสอบ

ผลการสอบรอบเดือนพฤศจิกายน 2019 (2562)

DELF-DALF Tout public (A1, A2, B1, B2, C1 et C2)

DELF Junior (A1, A2, B1, B2)

 • กำหนดสอบ : วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2019 (สอบเขียน และ พูด)
 • ช่วงลงสมัครสอบ : ปิดรับสมัคร
 • ผลการสอบ: ดูผลการสอบ

การสอบรอบเดือนมกราคม 2020 (2563)

DELF Scolaire (A1, A2)

สำหรับโรงเรียนไทยเท่านั้น (โปรดทราบ : ครูและอาจารย์ของโรงเรียน จะเป็นผู้ดูแลเรื่องการลงสมัครสอบ !)
 • กำหนดสอบ : วันอาทิตย์ที่ 19/01/2020 (สอบเขียน และ พูด)
 • ช่วงลงสมัครสอบ : ตั้งแต่วันที่ 05/11/2019 ถึง 19/11/2019
 • แบบฟอร์มสมัครสอบ : closed (ไฟล์ Excel)
 • ขั้นตอนการสมัครสอบ : คลิก
 • Online help : คลิก

การสอบรอบเดือนมีนาคม 2020 (2563)

DELF-DALF Tout public (A1, A2, B1, B2, C1 และ C2)

DELF Junior (A1, A2, B1, B2)

DELF Prim (A1.1, A1, A2)

 • กำหนดสอบ : วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020 (สอบเขียน และ พูด)
 • ช่วงลงสมัครสอบ : ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13/01/2020 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16/02/2020
 • แบบฟอร์มสมัครสอบ: Tout public, Junior, Prim - (Closed)

การสอบรอบเดือนมิถุนายน 2020 (2563)

DEL-/DALF Tout public (A1, A2, B1, B2, C1 et C2)

DELF Junior (A1, A2, B1, B2)

DELF Prim (A1.1, A1, A2)

 • กำหนดสอบ: วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2020 (สอบเขียน และ พูด)
 • ช่วงลงสมัครสอบ : ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30/03/2020 ถึง วันอาทิตย์ที่ 03/05/2020
 • แบบฟอร์มสมัครสอบ: กรุณารอช่วงลงสมัครสอบ

การสอบรอบเดือนพฤศจิกายน 2020 (2563)

DELF-DALF Tout public (A1, A2, B1, B2, C1 et C2)

DELF Junior (A1, A2, B1, B2)

 • กำหนดสอบ : วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2020 (สอบเขียน และ พูด)
 • ช่วงลงสมัครสอบ : ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31/08/2020 ถึง วันอาทิตย์ที่ 04/10/2020
 • แบบฟอร์มสมัครสอบ: กรุณารอช่วงลงสมัครสอบ

ค่าลงทะเบียน

 • 2,200 บาท (DELF TP/Junior/Prim A1 & A2)
 • 2,800 บาท (DELF TP/Junior B1)
 • 3,000 บาท (DELF TP/Junior B2)
 • 4,600 บาท (DALF C1 & C2)
 • 650 บาท (DELF Scolaire A1 & A2)
 • 800 บาท (DELF Scolaire B1)