ประกาศนียบัตรทางภาษา ฝรั่งเศส DELF และ DALF

ประกาศนียบัตรอย่างเป็น ทางการ

ประกาศนียบัตร DELF และ DALF ออกให้โดยกระทรวงการศึกษาแห่งชาติของฝรั่งเศสเพื่อรับรองทักษะทางภาษาฝรั่งเศสให้แก่ ชาวต่างชาติและชาวฝรั่งเศสที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษา ฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการและยังไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยม ศึกษาตอนปลายหรือปริญญาบัตรระดับอุดมศึกษาที่ออกให้โดยราชการ ฝรั่งเศส ประกาศนียบัตรดังกล่าวแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตามทักษะการเรียนรู้ภาษา CECR ที่กำหนดโดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันในการวัดความรู้สำหรับ ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส...
ในแต่ละระดับจะมีการประเมิน จาก 4 ทักษะทางภาษา:
 • ทักษะการฟัง
 • ทักษะการพูด
 • ทักษะการอ่าน
 • ทักษะการเขียน

ประกาศนียบัตรต่างๆ

DELF Prim (A1 และ A2)

 • สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา (8-12 ปี)
 • การทดสอบให้หัวข้อที่เหมาะสมกับอายุและความสนใจของเด็กๆ สิ่งที่เป็นสถานการณ์การเรียนรู้ของเขา ตระหนักถึงการใช้ภาษาฝรั่งเศส การเริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาที่ใช้ในการศึกษาหรือการสอน

DELF Junior (A1, A2, B1 และ B2)

 • สำหรับวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษา
 • การทดสอบให้หัวข้อที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของวัยรุ่น

DELF/DALF Tout public (A1, A2, B1, B2, C1 และ C2) สำหรับบุคคลทั่วไป

 • ประกาศนียบัตรระดับ DELF B2 และ DALF ครอบคลุมเนื้อหาการสอบทุกทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของประเทศ ฝรั่งเศส

DELF Pro (A1, A2, B1 และ B2)

 • ทางเลือกของการทำงาน สำหรับบุคคลที่มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเข้าสู่หรือความก้าวหน้าทางด้านสาขาอาชีพ เพื่อโอกาสในการทำงาน การเลื่อนตำแหน่งในบริษัทที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
 • ประกาศนียบัตร DELF Pro ประเมินจากทักษะความรู้ความเข้าใจทุกสถานการณ์ทางธุระกิจทั่วไป มีเนื้อหาที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนียบัตรในแต่ละระดับ สามารถหาได้จากเว็บไซต์ CIEP (centre international d'études pédagogiques)

ทำไมต้องสอบประกาศนียบัตรรับรองความ รู้ภาษาฝรั่งเศส DELF และ DALF

เหตุผล 6 ประการที่ควรสอบประกาศนียบัตร DELF / DALF

 • ประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการ เป็นที่ยอมรับอย่างสากลทั่วโลก
 • ประกาศนียบัตรไม่มีกำหนดวันหมดอายุ
 • เป็นหลักฐานรับรองทักษะทางภาษาฝรั่งเศสของคุณ
 • เป็นหลักฐานเพื่อใช้เสริมคุณวุฒิทางภาษาฝรั่งเศสทั้งเพื่อตัว คุณเอง วิชาการ มหาวิทยาลัยหรือในหน้าที่การงาน
 • จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าทดสอบภาษาฝรั่งเศสก่อนสมัครเข้า ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฝรั่งเศส
 • เป็นการเพิ่มคุณวุฒิทางภาษาสำหรับผู้ที่จะสอบเข้าใน มหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนเช่น ประเทศอังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา

การเตรียมตัวสอบ DELF และ DALF

สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯเป็นศูนย์สำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ DELF-DALF

หลักสูตรต่างๆ จะช่วยให้คุณเข้าใจขั้นตอนการทดสอบวัดความรู้ของประกาศนียบัตรและใบรับรองประเภท ต่างๆ เนื้อหาในหลักสูตรมีทั้งกิจกรรมและแบบฝึกหัดที่ประยุกต์ใช้ได้กับการสอบทุกประเภทนอก จากนี้คุณจะได้ทดลองทำแนวข้อสอบเพื่อให้คุ้นเคยกับการสอบจริง หลักสูตรเหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรระดับ B1 ขึ้นไป

หลักสูตรเตรียมความพร้อม DELF สำหรับบุคคลทั่วไปและสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

 • A1 และ A2 วันอังคาร หรือ วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 – 20.30 น.
 • 20 ชั่วโมงต่อเทอม หรือ สัปดาห์ละ 2.30 ชั่วโมง
 • ราคา 4 200 บาท

หลักสูตรเตรียมความพร้อม DELF B1 และ B2 สำหรับบุคคลทั่วไปและสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

 • วันอังคาร หรือ วันพฤหัสบดี 18.00-20.30 น.
 • 20 ชั่วโมงต่อเทอม หรือ สัปดาห์ละ 2.30 ชั่วโมง
 • ราคา 5 500 บาท

หลักสูตรเตรียมความพร้อม DALF C1 และ C2

 • จัดสอนตามความต้องการของนักเรียน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพิ่มเพื่อน

ใบสมัคร & ดูผลการสอบ

ประกาศนียบัตร DELF / DALF Tout public (A1, A2, B1, B2, C1 และ C2) สำหรับบุคคลทั่วไป

วัน ที่สอบ: วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 (สอบเขียน และ พูด)
เปิด ลงทะเบียน: ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
ผลสอบ: กดที่นี่
วัน ที่สอบ: วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 (สอบเขียน และ พูด)
เปิด ลงทะเบียน: ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึง วันที่ 30 เมษายน 2562
ผลสอบ: กดที่นี่
วัน ที่สอบ: วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 (สอบเขียน และ พูด)
เปิด ลงทะเบียน: ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2562 
ค่าลงทะเบียน
 • 2,100 บาท (ประกาศนียบัตร DELF A1 และ A2)
 • 2,700 บาท (ประกาศนียบัตร DELF B1)
 • 2,900 บาท (ประกาศนียบัตร DELF B2)
 • 4,400 บาท (ประกาศนียบัตร DALF C1)
 • 4,600 บาท (ประกาศนียบัตร DALF C2)

ประกาศนียบัตร DELF / DALF DELF Junior (A1, A2, B1 และ B2)

สำหรับวัยรุ่น ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

วันที่สอบ: วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 (สอบเขียน และ พูด)
เปิดลงทะเบียน: ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
ผลสอบกดที่นี่
วันที่สอบ: วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 (สอบเขียน และ พูด)
เปิดลงทะเบียน: ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 ถึง
วันที่ 30 เมษายน 2562 
ผลสอบ: กดที่นี่
ค่าลงทะเบียน
 • 2,100 บาท (ประกาศนียบัตร DELF A1 และ A2)
 • 2,700 บาท (ประกาศนียบัตร DELF B1)
 • 2,900 บาท (ประกาศนียบัตร DELF B2)

ประกาศนียบัตร DELF PRIM (A1.1, A1 และ A2)

สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา อายุ 8-12 ปี

วันที่สอบ: วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 (สอบเขียน และ พูด)
เปิดลงทะเบียน:
ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ถึง
วันที่ 29 มกราคม 2562
Registrationกดที่นี่
วันที่สอบ: วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 (สอบเขียน และ พูด)
เปิดลงทะเบียน: ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง
วันที่ 12 มีนาคม 2562
ผลสอบ: กดที่นี่
ค่าลงทะเบียน
 • 2,100 บาท (ประกาศนียบัตร DELF A1.1, A1 และ A2)

ประกาศนียบัตร DELF / DALF PRO (A1, A2, B1 และ B2)

สำหรับบุคคลที่ มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเข้าสู่หรือความก้าวหน้าทางด้านสาขา อาชีพ

วันที่สอบ: วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 (สอบเขียน และ พูด)
เปิดลงทะเบียน: ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน ถึง วันที่ 6 ตุลาคม 2561
Registrationกด ที่นี่
ค่าลงทะเบียน
 • 2,100 บาท (ประกาศนียบัตร DELF A1 และ A2)
 • 2,700 บาท (ประกาศนียบัตร DELF B1)
 • 2,900 บาท (ประกาศนียบัตร DELF B2)

ประกาศนียบัตร DELF SCOLAIRE (A1, A2)

สำหรับโรงเรียน มัธยมศึกษาของไทยเท่านั้น (ข้อควรระวัง : อาจารย์ผู้สอนของโรงเรียนเท่านั้นมีสิทธิ์สมัครสอบให้นักเรียน)

วันที่สอบ: วันอาทิตย์ 20 มกราคม 2562 (สอบเขียนและสอบพูด)
เปิดลงทะเบียน: ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
แบบฟอร์มลงทะเบียน: กด ที่นี่
รูปแบบ ไฟล์ของเอกเซลที่สนับสนุนในเวอร์ชั่น 2003-2016
ชำระเงิน: กดที่นี่
การ ช่วยเหลือออนไลน์: กดที่นี่
ค่าลงทะเบียน
 • 600 บาท (ประกาศนียบัตร DELF A1 และ A2)