สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพจัด งานด้านวัฒนธรรมมากมายและหลากหลาย

กิจกรรมด้านวัฒนธรรมของเราเน้นที่ผลงานของศิลปินชาวไทย ฝรั่งเศส และศิลปินจากประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศฝรั่งเศส โดยจะจัดขึ้นหนึ่งหรือสองครั้งต่อเดือน

ทั้งภาพยนตร์ การแสดงเต้น ละครเวที ภาพถ่าย ตลอดจนการสัมมนา ด้วยพันธกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมฝรั่งเศสและวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมไทยและอาเซียน ทำให้สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพกลายเป็น ศูนย์วัฒนธรรมหลักที่สำคัญของเมืองหลวงแห่งนี้

ห้องออดิทอเรียม

ห้องออดิทอเรียมของเราประกอบด้วย 219 ที่นั่ง เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในงานคอนเสิร์ต การแสดง การสัมมนา การฉายภาพยนตร์ การแสดงละครเวทีและละครเพลง สำหรับมืออาชีพและสำหรับองค์กร


แกลลอรี่

แกลเลอรี่ของเราอุทิศให้กับงานทัศนศิลป์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนได้ค้นพบศิลปินทั้งที่เป็นที่รู้จักและที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ซึ่งมีทั้งศิลปินชาวไทย ชาวฝรั่งเศส และศิลปินชาวต่างชาติ ในขณะเดียวกันเรายังร่วมมือกับแกลเลอรี่อื่นๆ ในพื้นที่และสถาบันต่างๆ ในประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย