001.jpg-10 copyงานประติมากรรมชุด Devata ของ Sothea Tang คือภาคต่อของงานประติมากรรมชุดแรกของเขาที่ชื่อว่า Manu ซึ่งสร้างเสร็จใน ค.ศ. 2015 Manu เป็นคำภาษาเขมรหมายถึงมนุษย์ เป็นงานประติมากรรมที่ทำจากเหล็ก เหล็กกล้า และป่านซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของมนุษย์ ในงานชุดแรกนั้น เขาพยายามถ่ายทอดความเป็นมนุษย์โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติและสร้างสรรค์งานให้มีรูปแบบตามอย่างมนุษย์ ส่วนงานภาคสองของเขาที่ชื่อว่า …Devata นั้น เขาหลุดออกจากรูปแบบเดิมและหันไปมุ่งเน้นเรื่องความงดงามตามอย่างเทพ แม้คำว่า Devata ในภาษาฮินดีจะหมายถึงเทวดา แต่ในภาษาเขมร จะหมายถึงนางฟ้ามากกว่า ทั้งนี้ งานชุด Manu จะแสดงให้เห็นถึงจักรกาลอันศักดิ์สิทธิ์ และงานชุด Devata ก็จะสืบสานความคิดเดิมผ่านงานประติมากรรมโดยมุ่งเสนอเรื่องสันติสุขและพลังธรรมชาติ ผลงานในชุด Devata ซึ่งเป็นภาคต่อของงานชุด Manu นั้นก็ทำจากเหล็ก เหล็กกล้า และป่านเช่นเดียวกัน แต่ก็เป็นงานที่ Sothea พยายามสร้างสรรค์ให้แลดูมีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น ในงานชุด Devata เขาสามารถแสดงให้เห็นถึงความงดงามของผลงานร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจหลักมาจากวัฒนธรรมพื้นบ้านกัมพูชา