การสอบ


หากคุณต้องการสอบเพื่อรับรองระดับภาษาฝรั่งเศส สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเป็นศูนย์สอบ DELF, DALF และ TCF อย่างเป็นทางการ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอการสอบของเราด้านล่าง

บริการอื่น ๆ ของเรา