คุณมีข้อสงสัยใช่ไหม? เรามีคำตอบ

เพื่อช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลได้ง่าย เรารวบรวมคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยที่นี่

ศูนย์ภาษา

การลงทะเบียนเรียน

หากไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อน ท่านสามารถลงทะเบียนเรียนระดับเริ่มต้น A1.1 ผ่านทางเว็บไซต์ หรือข้อความส่งมาที่อีเมล info.bangkok@afthailande.org หรือทางไลน์ แต่หากเคยเรียนภาษาฝรั่งเศสมาแล้ว ต้องสอบวัดระดับ (มีค่าใช้จ่าย 300-600 บาท) เพื่อให้ท่านสามารถลงทะเบียนเรียนในชั้นเรียนที่เหมาะสมได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สมาคมภาษาฝรั่งเศส กรุงเทพฯ มีคอร์สเรียนที่เปิดสอนจำนวนมาก ตั้งแต่คอร์สธรรมดา จนถึงคอร์สเร่งรัด (เรียน 1-4 วัน/สัปดาห์) คอร์สสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปี คอร์สสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ คอร์สเรียนตัวต่อตัว และคอร์สอื่น ๆ อีกมากมาย

ค่าเรียนเริ่มต้นที่ 192 บาทต่อชั่วโมง ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ หรือติดต่อเราได้ทางอีเมล  info.bangkok@afthailande.org หรือทางไลน์

หลังจากจบคลาสเรียน เอกสารการเรียนและการบ้านจะถูกแชร์บนคลาสเรียนดิจิทัล เพื่อให้นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนด้วยตัวเองได้

ในกรณีที่ต้องขาดเรียน ท่านสามารถปรึกษาแผนกลงทะเบียนของเราได้ที่ (โทร 02 670 4210-11-12 | อีเมล info.bangkok@afthailande.org Line) 

สมาคมฝรั่งเศสไม่สามารถคืนเงินหรือจัดคลาสเรียนชดเชยให้ท่านได้ ยกเว้นกรณีที่มีอาการป่วยและมีใบรับรองตามที่กำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไข

นักเรียนของสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ ทุกคนต้องมีบัตรนักเรียน ราคา 500 บาท ซึ่งมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลา 12 เดือน

บัตรนักเรียนสามารถใช้เพื่อเข้าถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านการศึกษา หรือด้านวัฒนธรรม การยืมหนังสือที่ห้องสมุด การเข้าชม”ห้องสมุดวัฒนธรรม” รวมถึงสิทธิพิเศษที่สามารถใช้ร่วมกับพันธมิตรของสมาคมฯ ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ นักเรียนยังต้องมีหนังสือเรียน ซึ่งสามารถซื้อได้จากร้านหนังสือ Carnets d’Asie หรือสั่งซื้อทางออนไลน์ 

ท่านสามารถดูตัวอย่างบรรยากาศการเรียนที่มีชีวิตชีวา และวิธีการสอนได้ที่ลิงค์นี้

สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ ไม่มีคลาสทดลองเรียนฟรี หากท่านต้องการข้อมูลการเรียนการสอนเพิ่มเติม ทีมงานของเราพร้อมและยินดีที่จะให้คำแนะนำแก่ท่าน

ระดับภาษา / เนื้อหา

การเรียนการสอนที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพจะเน้นวิธีการสอนเพื่อการสื่อสาร (communicative method)
ซึ่งจะสอนด้วยภาษาฝรั่งเศสทั้งหมดตั้งแต่คอร์สระดับเริ่มต้น

วิธีการสอนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนมีความคุ้นชินกับการสื่อสารโดยใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน
รวมทั้งเตรียมพร้อมให้นักเรียนมีคลังความรู้ภาษาฝรั่งเศสเพียงพอสำหรับการทำความเข้าใจภาษาต่อไป
(เช่น การทักทาย การสร้างบทสนทนาในร้านอาหาร การถามทาง และอื่น ๆ) ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนสามารถอธิบายเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้น รวมทั้งนักเรียนสามารถถามเป็นภาษาอังกฤษได้หากจำเป็นในตอนต้น และจะค่อย ๆ ปรับมาใช้เป็นภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น

ทุกคอร์สเป็นคอร์สสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของผู้เรียน (เรียนภาษาใหม่ เพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อศึกษาต่อ เพื่ออาชีพ เพื่อย้ายถิ่นฐาน หรือเพื่อแต่งงาน)

ข้อแตกต่างคือความถี่และจำนวนชั่วโมงในการเรียน คอร์สธรรมดาเรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ คอร์สกึ่งเร่งรัดเรียน
6 ชั่วโมง/สัปดาห์ และคอร์สเร่งรัดเรียน 12 ชั่วโมง/สัปดาห์

หลักสูตรของสมาคมฝรั่งเศสอ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป หรือ Common European Framework of Reference for Language (CEFRL) โดยแบ่งเป็น 6 ระดับใหญ่ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับเชี่ยวชาญ A1=>A2=>B1=>B2=>C1=>C2

การเรียนในระดับแรกเริ่ม A1 ใช้เวลาเรียนประมาณ 90 ชั่วโมง ผู้เรียนจะสามารถแนะนำตัวเอง พูดถึงเรื่องใกล้ตัวได้ (ครอบครัว อาชีพ สถานที่ และชีวิตประจำวัน) สำหรับระดับอื่น ๆ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์นี้

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนสำหรับผู้ใหญ่มีจำนวนนักเรียนมากสุด 12 คน สำหรับระดับ A1.1 และ 14 คน สำหรับระดับอื่น ๆ

แต่ละคอร์สจะไม่มีการบันทึกวิดิโอ แต่อาจารย์จะแชร์เอกสารการเรียน และการบ้านให้กับนักเรียนบนห้องเรียนดิจิทัล

สมาคมฯ จะแจ้งรายชื่อครูผู้สอนทางอีเมลไม่กี่วันก่อนเริ่มคลาสเรียน อาจมีการเปลี่ยนครูผู้สอนในแต่ละเทอม

ท่านต้องมีหนังสือเรียน ทั้งสำหรับคลาสเรียนที่สมาคมฯ และคลาสเรียนออนไลน์ รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ เพื่อเรียนออนไลน์

ท่านสามารถติดต่อร้านหนังสือ Carnets d’Asie เพื่อสั่งซื้อหนังสือ หรือบริการจัดส่ง

โทร 02-670-4280 / 02-670-4282
อีเมล cabangkok@gmail.com
เฟซบุ๊ก CarnetsdAsie.Bkk

คลาสเรียนออนไลน์

คุณสามารถชมคลาสเรียนเสมือนจริงของสมาคมฯ ได้ที่นี่

การสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส

ประกาศนียบัตร DELF (A1, A2, B1, B2) และ DALF (C1, C2) ครอบคลุมกรอบมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Language (CEFRL) 6 ระดับ และประเมินทักษะภาษา 4 ด้าน
(การอ่าน การฟัง การเขียน และการพูด)

เราแนะนำให้เรียน 1 ระดับจากทั้งหมด 6 ระดับตาม CEFRL ก่อน แล้วจึงสมัครสอบ DELF/DALF ในระดับที่ได้เรียน

สมาคมฝรั่งเศสพร้อมให้ความช่วยเหลือท่านในการลงทะเบียนสอบ (โทร 02 670 4211 / อีเมล examen.bangkok@afthailande.org / Line)

การสอบ DELF/DALF และ TCF เป็นการสอบที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐของฝรั่งเศสเพื่อรับรองระดับภาษาฝรั่งเศสของผู้สอบ

การเลือกสอบแบบใดแบบหนึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้สมัคร (การศึกษา การย้ายถิ่นฐาน ความสนใจส่วนตัว การขอสัญชาติ ฯลฯ)

สำหรับการสอบ DELF และ DALF ผู้สมัครจะต้องเลือกระดับที่ต้องการ (A1, A2, B1, B2, C1, C2) และหากสอบผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรที่มีผลตลอดชีวิต

สำหรับการทดสอบความรู้ทางภาษาฝรั่งเศส (TCF) ผู้สมัครจะเลือกการสอบในรูปแบบต่าง ๆ (TCF แคนาดา, TCF สำหรับรัฐควิเบก, TCF สำหรับการพำนักและสัญชาติฝรั่งเศส, TCF สำหรับบุคคลทั่วไป) ที่สอดคล้องกับความต้องการ เมื่อเปรียบเทียบกับ DELF แล้ว TFC จะเป็นการประเมินตามทักษะที่ผู้สมัครเลือก ซึ่งจะประเมินระดับโดยรวมเมื่อสิ้นสุดการสอบ ระดับที่ได้รับและใบรับรอง TCF มีอายุ 2 ปี

ทั้งนี้ การเลือกสอบขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้สมัคร และทีมงานของสมาคมฝรั่งเศสพร้อมที่จะให้คำแนะนำแก่ท่าน (โทร 02-670-4211 / อีเมล examen.bangkok@afthailande.org / Line หรืออ่านบทความเปรียบเทียบระหว่างการสอบ DELF/DALF และ TCF)

การสอบ DELF มี 2 แบบสำหรับเด็กและวัยรุ่น การสอบ DELF Prim สำหรับเด็กในระดับประถมศึกษา และ DELF Junior สำหรับวัยรุ่นที่เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา

ประกาศนียบัตร DELF สำหรับบุคคลทั่วไป Junior และ Prim มีอายุการใช้งานตลอดชีวิต และสามารถใช้สำหรับการติดต่อที่เป็นทางการได้ เช่น การลงทะเบียนมหาวิทยาลัย การสมัครทุนการศึกษา หรือสำหรับขั้นตอนในการย้ายถิ่นฐาน (โทร 02-670-4211 / อีเมล examen.bangkok@afthailande.orgLine หรือเว็บไซต์)

สมาคมฝรั่งเศสจัดการสอบ DELF/DALF ทั้งหมด 3 รอบ (สำหรับบุคคลทั่วไปและสำหรับเด็ก) ในเดือนมีนาคม มิถุนายน และพฤศจิกายน

การสอบ DELF PRIM จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมและมิถุนายน

ท่านสามารถดูตารางเวลาการสอบ และขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่นี่

สมาคมฯ สามารถออกใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรให้ท่านได้ตามคำขอเมื่อสิ้นสุดแต่ละหลักสูตร

บัตรนักเรียน

นักเรียนสมาคมฝรั่งเศสทุกคนต้องมีบัตรนักเรียน เพื่อติดตามกิจกรรมของสมาคมฯ

บัตรนักเรียนราคา 500 บาท มีอายุการใช้งาน 12 เดือน มอบสิทธิประโยชน์มากมาย ทั้งการสมัครคอร์สเรียนต่าง ๆ (คอร์สภาษา คอร์สศิลปะ) การยืมหนังสือที่ห้องสมุด การเข้าชม”ห้องสมุดวัฒนธรรม“ส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 35% สำหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมฝรั่งเศส ส่วนลด 100 บาท สำหรับงานแปลเอกสาร และส่วนลด 5% สำหรับการซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือ Carnets d’Asie

มาตราการสุขอนามัย

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ เป็นโรงเรียนและศูนย์วัฒนธรรม ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทย  สมาคมฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำแนะนำซึ่งประกาศโดยรัฐบาล เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากาก การล้างมือ เป็นต้น เพื่อให้การป้องกันที่ดีที่สุดแก่ นักศึกษา ผู้เยี่ยมชม และพนักงานของเรา  สมาคมฯ จัดให้มีการทำความสะอาด ห้องเรียน ห้องสมุด หอประชุม และพื้นผิวที่ได้รับการใช้งานบ่อย อย่างสม่ำเสมอ

ห้องสมุด

ห้องสมุดเปิดให้บริการวันอังคารจนถึงวันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 วันเสาร์ เวลา 09.30 – 18.00 และวันอาทิตย์  เวลา 10.00-13.00 

ท่านสามารถยืมหนังสือได้จำนวนสูงสุด3 เล่ม ภาพยนตร์ 2 เรื่อง โดยต้องแสดงบัตรนักเรียนสำหรับการยืมเสมอ 

ร้านหนังสือ

ท่านสามารถติดต่อร้านหนังสือ Carnet d’Asie เพื่อสั่งซื้อหนังสือ หรือบริการจัดส่ง

โทร 02-670-4280 / 02-670-4282
อีเมล cabangkok@gmail.com
เฟซบุ๊ก CarnetsdAsie.Bkk

หลักสูตรศิลปะ

หลักสูตรศิลปะส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาฝรั่งเศส โดยบางส่วนจะใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดภาษาสำหรับแต่ละคอร์สได้ที่นี่

เรามีหลักสูตรศิลปะและเวิร์กช็อปจำนวนมาก ทั้งการเต้นบัลเล่ต์ ฮิปฮอป หลักสูตรแฟชั่นและการออกแบบ ประวัติศาสตร์ศิลปะ เป็นต้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรศิลปะทั้งหมดของเรา

เรามีหลักสูตรศิลปะสำหรับทุกวัยตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป ท่านสามารถดูช่วงอายุที่เหมาะสมได้ในคำอธิบายของแต่ละหลักสูตร

กิจกรรมทางวัฒนธรรม

สมาคมฝรั่งเศสจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมจำนวนมาก เช่น การฉายภาพยนตร์ นิทรรศการ การแสดงละครเวที การประชุม คอนเสิร์ต เป็นต้น โดยท่านสามารถดูกิจกรรมทางวัฒนธรรมใหม่ ๆ ได้ที่นี่

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์ของเราตามปฏิทินการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม หรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ 02 670 42 31 (ชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร) หรือสามารถชำระเงินโดยตรงที่สมาคมฝรั่งเศส

นอกจากนี้ท่านยังสามารถซื้อตั๋วได้ก่อนการแสดงเริ่มอย่างน้อย 30 นาที ณ ทางเข้าห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด เราขอแนะนำให้ท่านสำรองที่นั่งล่วงหน้า โดยรวมถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นักเรียนและสมาชิกของสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ จะได้รับส่วนลดพิเศษเมื่อแสดงบัตรนักเรียนหรือสมาชิก

แผนกแปลเอกสาร

หากท่านไม่แน่ใจว่าต้องยื่นแปลเอกสารอะไรบ้าง กรุณาติดต่อหน่วยงานที่ท่านต้องนำเอกสารไปยื่น เพื่อขอรายการเอกสารที่ต้องใช้ และเงื่อนไขเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องดำเนินการก่อนแปล เช่น การรับรองสำเนา เป็นต้น

ท่านสามารถส่งเอกสารที่ต้องการแปลทางอีเมล traduction@afthailande.org แต่หากเป็นเอกสารที่ต้องได้รับการรับรองจากกงสุลหรือสถานทูต ท่านจะต้องนำสำเนาที่ได้รับการรับรองแล้วมายื่นโดยตรงที่แผนกแปลเอกสาร หรือส่งสำเนาที่ได้รับการรับรองแล้วทางไปรษณีย์

การแปลเอกสารใช้เวลา 2 – 3 วันทำการ สำหรับเอกสารทะเบียนราษฎร (แผนกแปลปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์) สำหรับเอกสารประเภทอื่น กรุณาส่งเอกสารที่อีเมล traduction@afthailande.org เพื่อประเมินราคาและระยะเวลา

แผนกแปลเอกสารมีบริการแปลด่วนสำหรับเอกสารทะเบียนราษฎรและเอกสารอื่นบางประเภทเท่านั้น โดยสามารถรับงานแปลได้ในวันเดียวกันหรือวันถัดไป ทั้งนี้ จะพิจารณาจากปริมาณงานในปัจจุบันด้วยว่าสามารถแปลด่วนได้หรือไม่ โดยค่าบริการแปลด่วนจะเพิ่มขึ้น 50% จากราคาปกติ

สำหรับเอกสารไทยที่ต้องนำไปรับรองที่กรมการกงสุล จะต้องทำการรับรองสำเนาเอกสารก่อนแล้วจึงนำมาแปล

แผนกแปลเอกสาร สมาคมฝรั่งเศสฯ ได้รับการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศสฯ

อัตราค่าแปลเอกสารแต่ละประเภทไม่เท่ากัน ท่านสามารถตรวจสอบอัตราค่าแปลได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ หรือตรวจสอบอัตราค่าแปลโดยตรงที่นี่ สำหรับเอกสารที่ไม่อยู่ในรายการดังกล่าว กรุณาส่งเอกสารที่อีเมล traduction@afthailande.org เพื่อประเมินราคา

แผนกแปลเอกสารเปิดทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น.

ในการรับเอกสารแปลตามที่ได้นัดหมายไว้ ท่านสามารถมารับเอกสารด้วยตนเองหรือให้บุคคลอื่นมารับแทนได้ โดยผู้รับแทนต้องแจ้งชื่อเจ้าของเอกสาร เพื่อความรวดเร็วในการค้นหาเอกสาร นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกรับเอกสารแปลทางไปรษณีย์ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ท่านสามารถยื่นเอกสารเพื่อแปลในวันและเวลาทำการ โดยไม่จำเป็นต้องนัดล่วงหน้า

หลังจากยื่นแปลเอกสารเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการแจ้งวันและเวลานัดรับเอกสารแปล ท่านสามารถมาตามวันและเวลาที่นัดหมายได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อแผนกแปลเอกสารเพื่อยืนยันการรับเอกสารอีก ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมารับเอกสารตามวันและเวลาที่นัดหมายไว้ หรือต้องนำเอกสารมายื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้แปลทำการรับรอง กรุณาติดต่อแผนกแปลเอกสาร เพื่อนัดหมายวันและเวลาการรับ/ยื่นเอกสารเพิ่มเติมอีกครั้ง

ปัจจุบันแผนกแปลเอกสารสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ ยังไม่มีบริการรับรอง ทั้งสำเนาเอกสาร และเอกสารแปลจากสถานทูตฝรั่งเศสหรือกรมการกงสุลไทย หากต้องการรับรองสำเนาเอกสาร กรุณาติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เราสามารถแปลเอกสารภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศส สำหรับเอกสารดังต่อไปนี้

  1. เอกสารทะเบียนราษฎรสำหรับยื่นต่อสถานทูตเพื่อขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการสมรส หรือเอกสารสำหรับการยื่นขอหนังสืออนุญาตทำงานในประเทศไทย
  2. ปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลทางการศึกษา หนังสือรับรองการทำงาน เพื่อสมัครศึกษาต่อ หรือเพื่อขอหนังสืออนุญาตการทำงาน
  3. เอกสารอื่น ๆ (ทั้งนี้ ผู้ยื่นเอกสารจำเป็นต้องตรวจสอบกับหน่วยงานปลายทางว่ารับเอกสารแปลจากสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพหรือไม่)

หากท่านไม่พบสิ่งที่กำลังมองหาหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกที่เกี่ยวข้อง