France-Postcardpourinternetตั้งแต่วันที่ กรกฎาคม ถึงวันที่่ สิงหาคม สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพได้จัดแสดงนิทรรศการภาพวาดโดย กฤติกา บัวบุศย์ประวัติ
กฤติกา บัวบุศย์เกิดที่กรุงเทพมหานคร ได้ใช้ชีวิตตั้งแต่เล็กจนโตที่ประเทศออสเตรเลีย ศึกษาในสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอและเป็นอาจารย์สอนวิชานี้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและต่อมาที่โอ้คแลนด์ยูนิเวอร์ซิตีออฟเทคโนโลยี(AUT)ประเทศนิวซีแลนด์ นอกเหนือจากงานสอนแล้วยังเคยเป็นนักออกแบบ สื่อสารการค้าปลีก ฝ่ายผลิตและสรรหาแหล่งผลิตแฟชั่น ออกแบบการจัดหน้าร้าน เขียนบทความ จัดสัมมนา และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ เธอมีความสนใจในเรื่องการออกแบบงานทำมือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนโดยพื้นฐานความหมายของวลี”การออกแบบที่ดี” ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันกฤติกาแบ่งเวลาการใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพฯและเขาใหญ่ซึ่งเป็นทั้งบ้านและสตูดิโอ (ยูเรธา อะเทลิเยร์) และมีผลงานเขียนในนิตยสาร Art4D
การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกของผลงานภาพสีน้ำโดยศิลปินกฤติกา บัวบุศย์สื่อความสุนทรีย์เชิงภาษากายในรูปแบบการเคลื่อนไหวสีหน้าและท่าทางของนักเต้นระบำปลายเท้า ประสานกับจินตนาการในบริบทของสวนพฤกษชาติโดยการปรับแปลงสัดส่วนและการจัดวางเพื่อให้เกิดอารมณ์สัมผัสอีกมิติหนึ่งด้วยประสบการณ์ในสาขาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ภาพเขียนชุดนี้ได้รับประโยชน์จากวิธีการวาดภาพประกอบแฟชั่นโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแต่งกายและฉากเบื้องหลังที่ไม่ต้องถูกตีกรอบด้วยกระแสแฟชั่นตามฤดูกาลหรือเงื่อนไขทางการค้าอื่นๆที่เห็นอยู่ทั่วไปในวงการแฟชั่น “ดอกไม้เริงระบำ” ยังสะท้อนให้เห็นแง่มุมหนึ่งในชีวิตของศิลปินที่อาศัยอยู่ในเวิ้งขุนเขาใกล้ชิดธรรมชาติที่บ้านเขาใหญ่ ผลงานชุดนี้จึงเป็นการถ่ายทอดบางส่วนของการคลี่คลายและชุบชีวิตให้กับตนเองของธรรมชาติ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับตัวเธอเองและสามีผู้มีโอกาสได้สัมผัสในแต่ละวัน