ขอเชิญผู้รักภาษาฝรั่งเศสมาร่วมฉลองเทศกาลประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส

ในประเทศไทยในเดือนมีนาคม 2566 นี้!

 

เดือนมีนาคมของทุกปี หลายประเทศทั่วโลกจะจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส หรือที่เรียกว่า la Francophonie กิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมาย ทั้งเวิร์คช้อป การเสวนา การโต้วาที นิทรรศการ และอื่น ๆ จะจัดขึ้นในหลายประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองภาษาฝรั่งเศสและค่านิยมของประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส เช่น สันติภาพ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

สถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย ผู้ประสานงานเทศกาลในปีนี้ ร่วมกับสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ สถานทูตและคณะผู้แทนประเทศแคนาดา ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก โมร็อกโก โปแลนด์ โรมาเนีย สวิสเซอร์แลนด์และยูเครน รวมทั้ง พันธมิตรมีความยินดีอย่างยิ่งที่ต้อนรับท่านอีกครั้งกับเทศกาลประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย 
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม จนถึงวันที่ 1 เมษายน

ภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย

ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาอันดับที่ 2 ที่มีการเรียนการสอนกันทั่วโลกรองจากภาษาอังกฤษ และเป็นภาษาอันดับที่ 4 ที่ใช้งานบนอินเทอร์เน็ต จากสถิติขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส (OIF) พบว่าในปี 2022 มีผู้พูดภาษาฝรั่งเศสประมาณ 321 ล้านคนทั่วโลก และมีจำนวนผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างน้อย 93 ล้านคน

ในประเทศไทยมีผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสมากกว่า 300,000 คน โดยประมาณ และมีผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสมากกว่า 50,000 คน ภาษาฝรั่งเศสยังเป็นภาษาต่างประเทศอันดับ 3 ที่สอนในประเทศ รองจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาภาคบังคับและภาษาจีนกลาง จึงทำให้ภาษาฝรั่งเศสถือเป็นหนึ่งในภาษาที่มีความสำคัญในประเทศไทย

โปรแกรมกิจกรรม

 

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมจนถึง 1 เมษายน พันธมิตรของสมาคมฯ จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งการฉายภาพยนตร์ การแสดงคอนเสิร์ต การจัดประชุมเสวนา และอื่น ๆ เป็นต้น