สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ คลาสเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนที่อาศัยอยู่ไกลและต้องการเรียนจากที่บ้าน

https://youtu.be/9tUYP7UMD1s
แพลตฟอร์มที่การเรียน ใช้งานง่าย และ ให้ประสบการณ์เหมือนกับอยู่ในคลาสเรียนจริง
คุณครูเจ้าของภาษาฝรั่งเศสผู้มากประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพ
จำนวนนักเรียนสูงสุด 10 คนต่อหนึ่งคลาส สำหรับระดับเริ่มต้น
และ 14 คนต่อหนึ่งคลาส สำหรับระดับกลางขึ้นไป
รูปแบบการเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับ และถูกนำมาใช้โดยสมาคมฝรั่งเศสกว่าร้อยแห่งทั่วโลก
รับรองคุณภาพการเรียนและการฝึกทักษะสื่อสาร นักเรียนสามารถฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน กับคุณครูโดยตรง เหมือนกับอยู่ในคลาสเรียนจริง
คอร์สเรียน หลากหลาย และ ราคาสมเหตุสมผล : ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 187 บาท/ชม. เท่านั้น
นักเรียนกว่า 80% รู้สึกพึงพอใจกับรูปแบบการเรียนการสอนนี้ !

จากแบบสำรวจล่าสุดของเราเดือนสิงหาคม 2564

ตัวอย่างคำชื่นชมของนักเรียนบางท่าน :

Some other feedbacks from one of our teacher’s class:

https://youtu.be/ojTYl1a-HfY

ท่านสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเราได้ (สำหรับทุกระดับภาษา) หรือติดต่อแผนกลงทะเบียนเรียนของเราตามวันเวลาที่กำหนดในปฎิทินการศึกษา [View the calendar of sessions.]

หากท่านต้องการทราบระดับภาษาของท่านหรือกรณีที่คลาสเรียนของท่านเต็มแล้ว กรุณาติดต่อแผนกลงทะเบียนเรียน

หากท่านมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ

ท่านสามารถดู วิธีใช้การลงทะเบียนออนไลน์ หรือติดต่อ แผนกลงทะเบียนเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับภาษา

คอร์สภาษาฝรั่งเศสของเราจัดสอนในรูปแบบการสื่อสารและนำไปใช้ในชีวิตจริง

โครงสร้างหลักสูตรของเราอ้างอิงตามระดับภาษาที่กำหนดไว้โดย Common European Framework of Reference for Languages.