ร่วมชิงรางวัลทริปท่องเที่ยวกรุงปารีส กับการแข่งขัน La Plume d'Or ประจำปี 2565 

ภายใต้การสนับสนุนของวุฒิสภา สมาคมอนุรักษ์ภาษาฝรั่งเศส (Association Défense de la langue française) ได้ก่อตั้ง
การแข่งขันสำหรับนักเรียนของสมาคมฝรั่งเศสทั่วโลกตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2543

กติกาการแข่งขัน

สำหรับใคร ?

การแข่งขันนี้สงวนไว้สำหรับนักเรียนของสมาคมฝรั่งเศสที่ไม่ใช่สัญชาติฝรั่งเศส โดยมีระดับภาษาตั้งแต่ A2 ขึ้นไป

เมื่อไหร่ ?

การสอบ (ระยะเวลา 2 ชั่วโมง) จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565

ที่ไหน ?

การสอบจัดขึ้นที่สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ

หัวข้อการแข่งขัน

หัวข้อการแข่งขันจะจัดส่งไปยังสมาคมฝรั่งเศสที่ลงทะเบียนเข้าร่วม โดยจะถ่ายสำเนาหนึ่งชุดสำหรับผู้สมัคร

ผู้ตรวจสอบผลคะแนน

คุณครูของสมาคมฝรั่งเศสจะเป็นผู้ตรวจคะแนนในส่วนแรก (คะแนนเต็ม 60) โดยอิงจากเฉลยของโจทย์แต่ละข้อ
ผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศสจะเป็นผู้จัดส่งผลคะแนนที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกไปให้แก่สมาคมอนุรักษ์ภาษาฝรั่งเศส

คณะกรรมการของสมาคมอนุรักษ์ภาษาฝรั่งเศสจะเป็นผู็ให้คะแนนในส่วนที่สอง คือการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 40)

ผู้ชนะและของรางวัล

ผู้ที่มีคะแนนสูงที่สุด 100 อันดับแรกจะได้รับของรางวัล ดังนี้
ผู้ที่มีคะแนนอันดับหนึ่งจะได้รับตั๋วท่องเที่ยวกรุงปารีส (อ้างอิงจากเว็บไซต์ DLF : www.langue-francaise.org.)
ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดอีก 99 คนที่เหลือจะได้รับประกาศนีบัตร
ทั้งนี้ จะมีประกาศนียบัตรรางวัลชมเชยมอบให้ผู้เข้าแข่งขันอีกเช่นกัน

กำหนดการประจำปี 2565

ช่วงเวลารับสมัคร : สิ้นสุดวันที่ 1 มีนาคม 2565 กรุณาส่งอีเมลแสดงความประสงค์ในการสมัครมาที่ examen.bangkok@alliance-francaise.or.th หรือโทร 02 670 42 11

การสอบแข่งขัน : วันที่ 23 มีนาคม 2565 (ช่วงสัปดาห์ La Francophonie)

ประกาศผล : วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ทางหน้าเว็บไซต์ DLF : www.langue-francaise.org

การจัดส่งประกาศนีบัตร ให้แก่สมาคมฝรั่งเศส ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565

การเดินทางไปกรุงปารีสสำหรับผู้ชนะรางวัลที่ 1 : เดือนมีนาคม 2565


คุณต้องการใช้ภาษาฝรั่งเศสให้เก่งขึ้นใช่ไหม?
มาพัฒนาทักษะภาษาที่สมาคมฝรั่งเศส!

ลงทะเบียนคลาสเรียนของเรา และ/หรือ ร่วมงานอีเว้นท์วัฒนธรรมที่สมาคมฝรั่งเศส