การเรียนการสอนที่ทันสมัย

ชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศสของเราใช้วิธีเน้นการสื่อสารและการโต้ตอบ หลักสูตรของเรามีโครงสร้างหกระดับตาม กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CECR). ตารางรายละเอียดหลักสูตรด้านล่าง เป็นหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสที่เราแบ่งเป็นระดับชั้นเรียนตามระดับความสามารถทางภาษา : เลือกชั้นเรียนตามระดับภาษาของคุณ :

Save

Save

Save

Save