คุณเคยเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อนใช่หรือไม่?

นักเรียนใหม่ทุกคนที่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อนและไม่ได้เป็นนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในเทอมที่ผ่านมา จะต้องสอบวัดระดับ เพื่อจัดชั้นเรียนให้ได้อย่างเหมาะสม

สำหรับนักเรียนเก่าที่เคยลงทะเบียนในภาคเรียนที่แล้ว กรุณาติดต่อคุณสิตานัน ทรัพย์สิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าสมัครสอบและขั้นตอนการสมัคร ที่อีเมล: info.bangkok@afthailande.org หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-6704211

ติดต่อเรา

  เพิ่มเพื่อน