รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

แผนกศิลปะและวัฒนธรรม – พัฒนาหลักสูตรคอร์สแฟชั่น

 

(เริ่มเดือนมกราคม 2567)

สถานที่:

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ, 179 ถนนวิทยุ เขตลุมพินี แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ประเภท: 

  • ฝึกงาน 2-3 เดือน เต็มเวลา หรือขั้นต่ำ 20 ชั่วโมง/สัปดาห์
  • วันจันทร์-ศุกร์ โดยตารางการทำงานอาจปรับตามความเหมาะสมของกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่จัดขึ้น

รายละเอียดงาน:

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ มีภารกิจหลักเพื่อการเผยแพร่ภาษาฝรั่งเศส และวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส โดยมีผู้เรียนเกือบ 2,500 คนและต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมจำนวน 20,000 คน จากกิจกรรมมากกว่า 180 กิจกรรมต่อปี ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการ คอนเสิร์ต การฉายภาพยนตร์ การประชุม หรืองานแสดงสินค้า เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เราจึงมีห้องออดิทอเรียมขนาด 219 ที่นั่ง ซึ่งติดตั้งเทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ มากมาย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

แผนกวัฒนธรรมมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประมาณ 180 งานต่อปี และบริหารจัดการศูนย์ศิลปะซึ่งมีการสอนหลักสูตรศิลปะที่หลากหลาย เช่น แฟชั่น การเต้น เวิร์คช็อปทางศิลปะ เป็นต้น ซึ่งสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพได้มีหลักสูตรแฟชั่นมานานหลายทศวรรษและกำลังพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆ นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งผู้ช่วยแผนกศิลปะและวัฒนธรรมจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาและดำเนินการตามหลักสูตรใหม่ของหลักสูตรแฟชั่น (ในด้านเนื้อหา กลยุทธ์ทางการตลาด ติดต่อพันธมิตร ฯลฯ) และในด้านวัฒนธรรมจะช่วยในการจัดกิจกรรมและส่งเสริมกิจกรรมเป็นครั้งคราว

คุณสมบัติ: 

  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (ระดับ B2) หากใช้ภาษาฝรั่งเศสได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  • มีความสนใจด้านศิลปะ แฟชั่น และกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นพิเศษ
  • มีความสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
  • มีข้อตกลงการฝึกงานภาคบังคับ และต้องมีใบรับรองการฝึกงาน 

วิธีการสมัคร:

กรุณาส่งใบประวัติส่วนตัว (CV)  และจดหมายแนะนำตัว (cover letter)  มาทางอีเมล work@afthailande.org ภายในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566