ครูสอนศิลปะ

(เริ่มงานเดือนตุลาคม 2566)

 

สถานที่ทำงาน: สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ, 179 ถนนวิทยุ เขตลุมพินี แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

รายละเอียดงาน:

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพนอกจากจะเป็นศูนย์วัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทยแห่งแรกในประเทศไทย ยังเป็นศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ คุณสามารถเรียนวิชาศิลปะ หรือเข้าร่วมเวิร์คช็อปด้านศิลปะที่หลากหลาย เช่น การวาดภาพ การร้องเพลง การเต้น การทำขนมอบ การแสดงละครเวที การเขียนโปรแกรมโค้ด หมากรุก และอื่น ๆ

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเปิดรับสมัครครูสอนวิชาศิลปะที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

  • สามารถสอนกิจกรรมด้านศิลปะหรือเวิร์คช็อปสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ชั่วโมงในวันจันทร์-ศุกร์
  • หากมีประสบการณ์การสอนเด็กช่วงอายุ 3-12 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หากสื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
  • ตำแหน่งเปิดรับทุกสัญชาติ ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ

วิธีการสมัคร:

กรุณาส่งประวัติส่วนตัว (resume) เป็นภาษาอังกฤษพร้อมรูปถ่าย จดหมายแนะนำตัว (cover letter) เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย และแผนการสอน มาที่อีเมล work@afthailande.org