Offre d'emploi

สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง ช่างฝ่ายอาคาร (เต็มเวลา)

 

สัญญาจ้าง ประเภทงานประจำเต็มเวลา

สถานที่ : สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ภารกิจหลักของตำแหน่ง ช่างฝ่ายอาคาร คือการรับผิดชอบงานในส่วนของฝ่ายดูแลการบำรุงรักษาโดยรวมของตัวอาคารสมาคมฝรั้งเศสกรุงเทพ 6 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 6,000 ตารางเมต และภารกิจที่สองคือให้การช่วยเหลือกับฝ่ายเทคนิคสำหรับการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม

สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ (Alliance Française Bangkok) เป็นศูนย์วัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทยแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เปิดสอนคลาสเรียนสำหรับภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย รวมไปถึงคลาสเรียนศิลปะแขนงต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมมากมายเชิงวัฒนธรรม เช่น นิทรรศการศิลปะ การฉายภาพยนตร์ งานประชุมสัมมนา และงานแสดง (ละครเวที คอนเสิร์ต และการเต้น) ที่ทุกคนสามารถเข้ามารับชมได้ ตัวอาคารสมาคมฝรั่งเศสประกอบไปด้วยห้องออดิทอเรียมขนาดจำนวน 219 ที่นั่ง พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ห้องโถงต้อนรับขนาดใหญ่ สตูดิโอห้องเต้น รวมไปถึงห้องเรียนและสัมมนามากมาย ช่างฝ่ายอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบประจำวันในการบำรุงรักษาอาคารโดยทั่วไป ในกรณีที่มีอุปกรณ์และ/หรือสถานที่ภายในตัวอาคารเกิดการชำรุดเพื่อดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซมต่อไป
ช่างฝ่ายอาคารของสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ จะต้องทำงานภายใต้การจัดการของหัวหน้าฝ่ายธุรการและผู้อำนวยกาหากจำเป็น นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือ หัวหน้าฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและ การให้เช่าสถานที่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทำงานร่วมกับช่างฝ่ายเทคนิคฝ่ายศิลปะวัฒนธรรม(1คน) เพื่อให้การสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ เขา/เธอ ยังสามารถเป็นส่วนต่อประสานกับลูกค้าและพันธมิตรของสมาคมฝรั่งเศสแห่งนี้

รายละเอียดงาน :

เจ้าหน้าฝ่ายอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ ซึ่งสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการขององค์กร

ภายใต้การดูแลของหัวหน้าฝ่ายธุรการ :
  

 • ดูแลการบำรุงรักษาอาคารโดยรวม (การซ่อมแซมตัวอาคาร, ระบบไฟฟ้า, การทาสี…)
 • ระบุการปรับปรุงที่สามารถทำได้ในอาคาร (วัสดุ ค่าใช้จ่ายทั่วไป..) หาผู้รับเหมาร่วมกับทางหัวหน้าฝ่ายธุรการหากจำเป็น
 • ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือพนักงานท่านอื่นตามความต้องการ

ภายใต้การดูแลของหัวหน้าฝ่ายศิลปะวัฒนธรรม:

 • ทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าฝ่ายเทคนิคเพื่อจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดงาน เช่น งานนิทรรศการ งานสัมมนา คอนเสิร์ต โดยทำงานร่วมกับศิลปินและลูกค้าเพื่อทำให้ตัวงานมีผลลัพธ์อย่างดีที่สุด
 • ดูแลและรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ เครื่องมือ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัย
 • ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาคมฝรั่งเศสในการนำเสนอสถานที่ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้ามาเช่าสถานที่

คุณสมบัติ :

 • สัญชาติไทย
 • สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีความรู้ด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษา และหากเคยมีประสบการณ์ทำงานด้านการดูแลฝ่ายเทคนิคในการแสดงสดมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการระบุปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าและเสนอแนวทางแก้ไข

คุณลักษณะของผู้สมัคร :

 • ไว้วางใจได้ มีความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
 • เรียนรู้เร็วและยินดีที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่
 • รู้จักแก้ไขปัญหาและทำงานเป็นทีม
 • สามารถทำงานในช่วงเย็นถึงดึกและช่วงสุดสัปดาห์ได้ในกรณีที่มีการจัดงานอีเว้นท์

วิธีสมัคร :

กรุณาส่งใบประวัติส่วนตัวพร้อมทั้งจดหมายแนะนำตัวมาที่
นาย Sylvain BANO ผู้อำนวยการ อีเมล์ sylvain.bano@afthailande.org
คุณ Nittaya CHULAJATURASIRARAT อีเมล์ nittaya.chulajaturasirarat@afthailande.org
ติดต่อสอบถาม : 02 670 4203