สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง คุณครูสอนวิชาออกแบบแฟชั่น

สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง คุณครูสอนวิชาแฟชั่น เริ่มสอนตั้งแต่เดือนมกราคม 2564

• ผู้สมัครจะต้องสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

• โดยตำแหน่งนี้จะรับผิดชอบคอร์สเรียนในวันเสาร์

หลักสูตรออกแบบแฟชั่น (ทั้งหมด 30 ชั่วโมง)

เป็นหลักสูตรแฟชั่นเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการการตัดเย็บเสื้อผ้าตามความสนใจของแต่ละบุคคลนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อธุรกิจแฟชั่น ตั้งแต่การหาแรงบันดาลใจ การค้นคว้า การสะสมและการนำเสนอไอเดีย หลักสูตรนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความมั่นใจ รวมไปถึงเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนสำหรับอาชีพด้านแฟชั่นในอนาคต

สัปดาห์ที่ 1 : อะไรคือเทรนด์และประเภทของแฟชั่น

สัปดาห์ที่ 2 : การออกแบบแฟชั่นเริ่มจากตรงไหน

สัปดาห์ที่ 3 : การทำงานของสีในแฟชั่น

สัปดาห์ที่ 4 : มู้ดบอร์ด (moodboard) คืออะไร และวิธีการสร้าง

สัปดาห์ที่ 5 : ข้อมูลสำหรับงานแฟชั่น

สัปดาห์ที่ 6 : วิธีการทำโปรเจคอย่างมืออาชีพ

สัปดาห์ที่ 7 : การค้นคว้าข้อมูลและไอเดียเพื่อทำคอลเลกชั่น (1)

สัปดาห์ที่ 8 : การค้นคว้าข้อมูลและไอเดียเพื่อทำคอลเลกชั่น (2)

สัปดาห์ที่ 9 : วิธีการสร้าง มินิคอลเลกชั่นของตัวเอง

สัปดาห์ที่ 10 : นำเสนอผลงาน

วิธีสมัคร

กรุณาส่งเอกสารประวัติส่วนตัวพร้อมทั้งจดหมายแนะนำตัว ก่อนวันที่ 4 มกราคม ถึงผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศส คุณ Sylvain Bano ที slyvain.bano@afthailande.org และสำเนาถึงรองผู้อำนวยการ คุณ Valérie Morvan ที่ valerie.morvan@afthailande.org