สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง หัวหน้าช่างฝ่ายเทคนิค (เต็มเวลา).

สัญญาจ้างประเภทงานประจำเต็มเวลา

สถานที่ : สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ ถนนวิทยุ กรุงเทพ

ภารกิจหลักของตำแหน่ง หัวหน้าช่างฝ่ายเทคนิค คือการรับผิดชอบงานในส่วนของฝ่ายเทคนิคสำหรับกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมพร้อมทั้งดูแลการบำรุงรักษาโดยรวมของตัวอาคารสมาคมฝรั่งเศส

สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ (Alliance Française Bangkok) เป็นศูนย์วัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทยแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เปิดสอนคลาสเรียนสำหรับภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย รวมไปถึงคลาสเรียนศิลปะแขนงต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมมากมายเชิงวัฒนธรรม เช่น นิทรรศการศิลปะ การฉายภาพยนตร์ งานประชุมสัมมนา และงานแสดง (ละครเวที คอนเสิร์ต และการเต้น) ที่ทุกคนสามารถเข้ามารับชมได้ ตัวอาคารสมาคมฝรั่งเศสประกอบไปด้วยห้องออดิทอเรียมขนาดจำนวน 219 ที่นั่ง พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ห้องโถงต้อนรับขนาดใหญ่ สตูดิโอห้องเต้น รวมไปถึงห้องเรียนและสัมมนามากมาย หัวหน้าช่างฝ่ายเทคนิคของสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ จะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหัวหน้าฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและหัวหน้าฝ่ายธุรการเพื่อช่วยให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์โดยในบางครั้งจะมีโอกาสทำงานร่วมกับลูกค้าหรือผู้จัดงานอื่นที่เข้ามาใช้สถานที่สมาคมฝรั่งเศสแห่งนี้ ทั้งนี้ หัวหน้าช่างฝ่ายเทคนิค จะต้องดูแลในส่วนของการบำรุงรักษาสถานที่โดยรวมภายในตัวอาคารสมาคมฝรั่งเศสและแจ้งให้ทางหัวหน้าฝ่ายธุรการทราบในกรณีที่มีอุปกรณ์และ/หรือสถานที่ภายในตัวอาคารเกิดการชำรุดเพื่อดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซมต่อไป

รายละเอียดงาน :

หัวหน้าช่างฝ่ายเทคนิค มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ ซึ่งสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการขององค์กร

ภายใต้การดูแลของหัวหน้าฝ่ายธุรการ :   

 • ดูแลการบำรุงรักษาอาคารโดยรวม (การซ่อมแซมตัวอาคาร, ระบบไฟฟ้า, การทาสี…)
 • ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือพนักงานท่านอื่นตามความต้องการ

ภายใต้การดูแลของหัวหน้าฝ่ายศิลปะวัฒนธรรม :

 • ดูแลการฉายภาพยนตร์และอุปกรณ์เทคนิคที่เกี่ยวข้อง
 • จัดการระบบเสียงและ/หรือระบบไฟในช่วงเวลาการจัดงานอีเว้นท์ (แผงควบคุมเสียง, แผงควบคุมไฟ, ไฟสปอตไลท์, องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
 • จัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดงาน เช่น งานนิทรรศการ งานสัมมนา คอนเสิร์ต โดยทำงานร่วมกับศิลปินและลูกค้าเพื่อทำให้ตัวงานมีผลลัพธ์อย่างดีที่สุด
 • ให้คำปรึกษาลูกค้าที่เข้ามาเช่าสถานที่ในหัวข้องานด้านเทคนิค
 • ดูแลและรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์เทคนิค
 • ดูแลให้มั่นใจถึงการรักษากฎระเบียบและนโยบายการจัดอีเวนท์ในทุกด้าน (ความปลอดภัย ความสะอาด มาตรการดูแลทั่วไป)
 • ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาคมฝรั่งเศสในการนำเสนอสถานที่ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้ามาเช่าสถานที่
 • ดูแลและฝึกเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคที่เข้ามาใหม่

คุณสมบัติ :

 • สัญชาติไทย
 • สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีทักษะและความรู้ด้านงานเทคนิคและการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
 • มีความรู้ด้านการระบบเสียงรวมไปถึงความรู้ด้านการจัดไฟ (ทั้งนี้เราจะมีการฝึกให้หากจำเป็น)
 • มีความรู้ด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษา และหากเคยมีประสบการณ์ทำงานด้านการดูแลฝ่ายเทคนิคในการแสดงสดมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณลักษณะของผู้สมัคร :

 • ไว้วางใจได้ มีความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
 • เรียนรู้เร็วและยินดีที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่
 • รู้จักแก้ไขปัญหาและทำงานเป็นทีม
 • สามารถทำงานในช่วงเย็นถึงดึกและช่วงสุดสัปดาห์ได้ในกรณีที่มีการจัดงานอีเว้นท์

วิธีสมัคร :

กรุณาส่งใบประวัติส่วนตัวพร้อมทั้งจดหมายแนะนำตัวมาที่ nittaya.chulajaturasirarat@afthailande.org

ติดต่อสอบถาม : +66 (0)2 670 4203