หัวหน้าห้องสมุดและบริการทางด้านดิจิทัล

ประเภทสัญญา: สัญญาท้องถิ่นแบบงานประจำ (สัญญาแบบกำหนดระยะเวลา 1 ปี สามารถต่ออายุได้ หลังช่วงทดลองงาน 4 เดือน)

สถานที่ทำงาน: สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ, 179 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10330

เวลาทำงาน: 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (อาจต้องทำงานวันหยุดสุดสัปดาห์ และบางครั้งในตอนเย็น)

วันเริ่มงานที่ต้องการ: 1 ตุลาคม 2566

เงินเดือน : จะแจ้งระหว่างการสัมภาษณ์ โดยจะพิจารณาจากวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ของผู้สมัคร

ตำแหน่งนี้เปิดรับสมัครทุกสัญชาติ (ฝรั่งเศส, ไทย หรืออื่นๆ) โดยต้องมีทักษะภาษาฝรั่งเศสขั้นต่ำระดับ B2

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ซึ่งได้มีการฉลองครบรอบ 110 ปีไปในปี 2565 เป็นศูนย์วัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทยแห่งแรกในประเทศไทย สมาคมฝรั่งเศสเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ทำการเปิดสอนหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทยแก่นักเรียนมากกว่า 2,000 คนต่อปี และยังมีหลักสูตรศิลปะ (การเต้นรำ, แฟชั่น, ประวัติศาสตร์ศิลปะ ฯลฯ) ตลอดจนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมมากมาย (การฉายภาพยนตร์, นิทรรศการ, เทศกาล Francophonie เป็นต้น) สมาคมฝรั่งเศสมีหอประชุมขนาด 219 ที่นั่ง คาเฟ่ ร้านหนังสือ และห้องสมุด

ด้วยพื้นที่กว่า 300 ตารางเมตร ห้องสมุดของเรามีหนังสือและสื่อต่าง ๆ ทั้งหมดเกือบ 20,000 ฉบับ (หนังสือ, การ์ตูน, ดีวีดี, เพลง, วิดีโอเกม, เครื่องเล่นจำลองเสมือนจริง ฯลฯ) เรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนภาษาฝรั่งเศส และบุคคลทั่วไปที่พูดภาษาฝรั่งเศสในกรุงเทพฯ มีโอกาสเข้าถึงสื่อต่าง ๆ

รายละเอียดงาน

ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ  หัวหน้าห้องสมุดมีหน้าที่จัดการห้องสมุดและการบริการทางด้านดิจิทัลของสมาคมฝรั่งเศสในแต่ละวัน ดังนี้

 • ดูแล ต้อนรับ และให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการ
 • จัดเตรียมและดูแลงบประมาณด้านเอกสาร เลือกสรร จัดซื้อ ต่ออายุคอลเลกชั่นสื่อทั้งหมด และตรวจสอบสต็อกหนังสือ
 • มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการสนับสนุนการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมนักเรียนและการจัดกิจกรรมทางการศึกษา (การประชุมเชิงปฏิบัติการ, แนวทางการค้นคว้า ฯลฯ)
 • พัฒนากิจกรรมของห้องสมุด (งานอภิปรายความคิดเห็น, นิทรรศการ, กิจกรรมสำหรับเด็ก ฯลฯ) และร่วมมือกับแผนกการศึกษา แผนกวัฒนธรรม หรือด้านดิจิทัล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานต่าง ๆ (นิทรรศการ, การประชุม, งานแสดงสินค้า ฯลฯ)
 • พัฒนาห้องสมุดดิจิทัล “Culturetheque” ในระดับประเทศ
 • กำกับ ดูแล พนักงานต้อนรับของห้องสมุด
 • ทำความคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ห้องสมุดสื่อ PMB หรือโปรแกรมที่เทียบเท่า
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการหลักสูตร AEC (Arc en Ciel) หรือโปรแกรมที่เทียบเท่า
 • มีความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์ Zoom และฟีเจอร์ไลฟ์สดของ Facebook สำหรับการถ่ายทอดสดกิจกรรมออนไลน์

และสุดท้าย หัวหน้าห้องสมุด จะต้องให้การสนับสนุนสำหรับงานอื่น ๆ ที่จำเป็นของสมาคมฝรั่งเศส ทั้งตามความจำเป็นและตามคำขอของฝ่ายบริหาร ซึ่งรวมถึง

 • การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม (เทศกาล Francophonie, คอนเสิร์ต, การประชุม ฯลฯ) และกิจกรรมด้านการศึกษา (การสอบ DELF-DALF, งานเปิดบ้านสมาคมฝรั่งเศส ฯลฯ)
 • การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมหรือโรงเรียนพันธมิตรต่าง ๆ
 •  

คุณลักษณะที่ค้นหา

 • มีความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์ ระดับปริญญาโทจะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะภาษาฝรั่งเศส ขั้นต่ำระดับ B2 (พูด, อ่าน, เขียน) และภาษาอังกฤษ (พูด, อ่าน, เขียน) ตำแหน่งนี้เปิดรับผู้สมัครทุกสัญชาติ
 • มีประสบการณ์การทำงานในเครือข่ายองค์กรด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศสในต่างประเทศ หรือเครือข่ายการอ่านทั่วไป
 • มีความรู้ด้านวัฒนธรรมของกลุ่มผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส และมีความรู้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดสื่อ การศึกษา และกิจกรรมออนไลน์เป็นอย่างดี

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • มีทักษะในการจัดการและการวางแผน
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการระบุปัญหาและเสนอวิธีแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
 • มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะการต้อนรับอย่างยอดเยี่ยม มีทักษะการทำงานเป็นทีม ซื่อสัตย์ต่อองค์กร และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • มีทักษะการเขียนที่ดี

วิธีการสมัคร

กรุณาส่งจดหมายแนะนำตัวถึงผู้อำนวยการ Mr. Sylvain BANO + ใบประวัติส่วนตัว(CV) พร้อมภาพถ่าย มาที่อีเมล work@afthailande.org ก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2566