หัวหน้าห้องสมุด และบริการทางด้านดิจิทัล

 

ประเภท: สัญญาจ้างท้องถิ่นแบบงานประจำ (สัญญาจ้างแบบกำหนดระยะเวลา 1 ปี สามารถต่ออายุได้หลังช่วงทดลองงาน 4 เดือน)

สถานที่: สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ, 179 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10330

เวลาทำงาน: 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ทำงานวันหยุดสุดสัปดาห์ และบางครั้งในตอนเย็น) 

วันเริ่มงาน: 23 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งนี้เปิดรับสมัครทุกสัญชาติ (ฝรั่งเศส, ไทย หรืออื่น ๆ) โดยมีทักษะภาษาฝรั่งเศสขั้นต่ำระดับ B2

สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ ซึ่งจะฉลองครบรอบ 110 ปี ในปี พ.ศ. 2565 นี้ เป็นศูนย์วัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทยแห่งแรกในประเทศไทย สมาคมฝรั่งเศสเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เปิดสอนหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทยแก่นักเรียนเกือบ 2,500 คนต่อปี และยังมีหลักสูตรศิลปะ (การเต้น, แฟชั่น, ประวัติศาสตร์ศิลปะ ฯลฯ) ตลอดจนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมมากมาย (การฉายภาพยนตร์, นิทรรศการ, เทศกาลประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส หรือ Francophonie เป็นต้น) สมาคมฝรั่งเศสมีห้องออดิทอเรียมขนาด 220 ที่นั่ง คาเฟ่ ร้านหนังสือ และห้องสมุด

ด้วยพื้นที่กว่า 300 ตารางเมตร ห้องสมุดของเรามีหนังสือ และสื่อต่าง ๆ ทั้งหมดเกือบ 20,000 ฉบับ (หนังสือ, การ์ตูน, ดีวีดี, เพลง, วิดีโอเกม, แว่น VR หรือแว่นเสมือนจริง ฯลฯ) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนภาษาฝรั่งเศส และบุคคลทั่วไปที่พูดภาษาฝรั่งเศสในกรุงเทพฯ ได้เข้าถึงสื่อต่าง ๆ

 

รายละเอียดงาน:

ตำแหน่งนี้อยู่ภายใต้การสั่งการของผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ หัวหน้าห้องสมุดและการบริการทางด้านดิจิทัล มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • การบริหารจัดการห้องสมุดของสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ ประจำวัน ดังนี้
  • ดูแลการต้อนรับและการให้คำแนะนำให้แก่ผู้ใช้บริการ
  • จัดเตรียมและจัดการงบประมาณด้านเอกสาร การเลือกสรร การจัดซื้อ การต่ออายุคอลเลกชัน (สื่อทั้งหมด) และการตรวจสอบสต็อกหนังสือ
  • การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการสนับสนุนการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมนักเรียนและการสร้างกิจกรรมทางการศึกษา (เวิร์คช้อป, กิจกรรมทดลองเรียน ฯลฯ)
  • พัฒนากิจกรรมของห้องสมุด (การอภิปรายหรือการโต้วาที, นิทรรศการ, กิจกรรมสำหรับเด็ก ฯลฯ) และร่วมมือกับแผนกด้านการศึกษา วัฒนธรรม หรือที่เกี่ยวข้องด้านดิจิทัล ในการจัดงานต่าง ๆ (นิทรรศการ, การประชุม, งานแสดงสินค้า ฯลฯ)
  • พัฒนาห้องสมุดดิจิทัล “Culturetheque” ในระดับชาติ
  • กำกับ ดูแลพนักงานต้อนรับห้องสมุด
 • หน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและการทำงานที่เหมาะสมด้านการบริการทางด้านดิจิทัลของสมาคมฝรั่งเศส ดังนี้
  • มีความคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ห้องสมุดสื่อด้วยโปรแกรม PMB หรือโปรแกรมที่เทียบเท่า
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการหลักสูตร AEC (Arc en ciel) หรือโปรแกรมที่เทียบเท่า และแพลตฟอร์ม Apolearn (หากไม่มีพื้นฐาน จะมีการจัดฝึกอบรมให้)
  • มีความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์ Zoom และฟีเจอร์ไลฟ์สดของ Facebook สำหรับการถ่ายทอดสดกิจกรรมออนไลน์
  • มีความรู้หรือสามารถใช้ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การชำระเงินออนไลน์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook, Instagram, Line เป็นต้น)
  • ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแก่ผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ ของสมาคมฝรั่งเศสเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์
  • ตรวจสอบปัญหา เสนอวิธีแก้ปัญหาและวิธีการปรับปรุงพัฒนา ดำเนินการการบริการสื่อดิจิทัลออนไลน์ที่สมาคมฝรั่งเศสเสนอให้รับผิดชอบ
 • หัวหน้าห้องสมุดจะต้องให้การสนับสนุนงานอื่น ๆ ที่จำเป็นของสมาคมฝรั่งเศส ตามความจำเป็นและตามคำขอของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึง
  • ารจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม (เทศกาลประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส หรือ Francophonie คอนเสิร์ต การประชุม ฯลฯ) และกิจกรรมด้านการศึกษา (การสอบ DELF-DALF วันเยี่ยมชมสมาคมฝรั่งเศส ฯลฯ)
  • ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม หรือโรงเรียนพันธมิตร

 

โปรไฟล์ที่ต้องการ:

 • มีความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์ ระดับปริญญาโทจะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะภาษาฝรั่งเศส ขั้นต่ำระดับ B2 (พูด, อ่าน, เขียน) และภาษาอังกฤษ (พูด, อ่าน, เขียน) ตำแหน่งนี้เปิดรับผู้สมัครทุกสัญชาติ
 • มีประสบการณ์การทำงานในเครือข่ายของสถานประกอบการด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศสในต่างประเทศ หรือเครือข่ายสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไป
 • มีความรู้ด้านวัฒนธรรมของกลุ่มผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส และสื่อสิ่งพิมพ์เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดสื่อ การศึกษา และกิจกรรมออนไลน์เป็นอย่างดี

 

คุณสมบัติที่คาดหวัง:

 • มีทักษะในการจัดการและการวางแผน
 • มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการระบุปัญหา และเสนอวิธีแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
 •  มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะการต้อนรับอย่างยอดเยี่ยม มีทักษะการทำงานเป็นทีม ซื่อสัตย์ต่อองค์กร และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • มีทักษะการเขียนที่ดี

 

วิธีการสมัคร :

กรุณาส่งใบประวัติส่วนตัว (CV) + รูปภาพ และจดหมายแนะนำตัวถึงผู้อำนวยการ Mr. Sylvain BANO มาที่อีเมล work@afthailande.org ก่อนวันที่ 15 เมษายน 2565