ช่างเทคนิค (เต็มเวลา)

สถานที่ : สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ, 179 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เวลางาน : 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ ทำงานวันศุกร์ถึงวันอังคาร หยุดวันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 9.00-18.00 น. (พักกลางวัน 1 ชม.) ทั้งนี้วันและชั่วโมงทำงานของเจ้าหน้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับกิจกรรมตามความเหมาะสม

รายละเอียดงาน :

ภารกิจหลักของตำแหน่ง ช่างเทคนิค คือการรับผิดชอบงานในส่วนดูแลบำรุงรักษาโดยรวมของตัวอาคารสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ซึ่งมีทั้งสิ้น 7 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,000 ตารางเมตร และภารกิจที่สองคือให้การช่วยเหลือกับฝ่ายเทคนิคสำหรับการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม

ช่างเทคนิค  มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ ซึ่งสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการขององค์กร

 • ดูแลบำรุงรักษาอาคารโดยรวม (การซ่อมแซมตัวอาคาร, ระบบไฟฟ้า, ปะปา, การทาสี, .…)
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ เครื่องมือ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัย (ถังดับเพลิง, ตู้ดับเพลิง, ปั๊มน้ำ, ...)
 • ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารประจำวันและรายงานต่อหัวหน้างาน
 • ทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวัฒนธรรมเพื่อจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดงาน เช่น งานนิทรรศการ งานสัมมนา คอนเสิร์ต
 • ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือพนักงานท่านอื่นตามความต้องการ

คุณสมบัติ :

 • สัญชาติไทย
 • มีความรู้ด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษา หากเคยมีประสบการณ์ทำงานด้านการดูแลฝ่ายอาคารมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เบื้องต้นด้านไฟฟ้าและงานช่าง
 • สามารถทำงานในช่วงเย็นถึงดึกและช่วงสุดสัปดาห์ได้ในกรณีที่มีการจัดงานอีเว้นท์
 • มีความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
 • เรียนรู้เร็วและยินดีที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่
 • รู้จักแก้ไขปัญหาและทำงานเป็นทีม

วิธีสมัคร :

กรุณาส่งใบประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายและจดหมายแนะนำตัว ทางอีเมล์ work@afthailande.org หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 026704203