บัตรสมาชิก


เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์มากมายจากการเป็นสมาชิก!

ในฐานะสมาชิกของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกิจกรรมส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมประเทศผู้ใช้ฝรั่งเศส รวมถึงสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย!

สิทธิประโยชน์

ใช้บริการ ยืม ที่ห้องสมุด : หนังสือ นิตยสาร วีดิโอ ดีวีดี ซีดี หรือหนังสือคู่มือเรียนภาษาฝรั่งเศส และ ห้องสมุดวัฒนธรรม Culturethèque

รับส่วนลด สำหรับค่าเข้าชม การแสดงทางวัฒนธรรม ที่จัดโดยสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

รับส่วนลดสำหรับบริการ แปลเอกสาร : 100 บาท

รับส่วนลด 5% ที่ร้านขายหนังสือภาษาฝรั่งเศส : Carnets d’Asie

ติดต่อ

อีเมล: info.bangkok@afthailande.org