หลักสูตรเป็นไปตามโปรแกรมการเรียนการสอนที่ออกแบบมาเพื่อผู้เรียนรุ่นเยาว์โดยเฉพาะ โดยจะสอดคล้องกับอายุและสภาพแวดล้อม
ของผู้เรียน และนำโดยครูผู้เชี่ยวชาญ
 

PETITS FLE (อายุ 3 ถึง 7 ปี)

 

 • สำหรับเด็กที่ไม่ได้พูดหรือใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่
 • วันพฤหัสบดี (บ่าย)
  – 1.5
   ชั่วโมงต่อสัปดาห์*
  – 
  24 ชั่วโมงต่อคอร์ส (ประมาณ 4 เดือน)
  – 
  ราคา 11,990 บาท
 • วันเสาร์ (เช้าหรือบ่าย ขึ้นอยู่กับระดับชั้น)
  – 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์*
  – 24 ชั่วโมงต่อคอร์ส (ประมาณ 4 เดือน)
  – ราคา 15,990 บาท

*เวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

หลักสูตรภาษาแสนสนุกเบื้องต้นสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญ ด้วยกิจกรรมและ
เกมต่าง ๆ ที่สรรค์สร้างขึ้นสำหรับผู้เรียนอายุน้อยโดยเฉพาะ ในพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ห้องเรียน และห้องทำกิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก

GRANDS FLE (อายุ 7 ถึง 11 ปี)

 

 • สำหรับเด็กที่ไม่ได้พูดหรือใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่
 • วันเสาร์ (เช้าหรือบ่าย ขึ้นอยู่กับระดับชั้น)
 • 2.15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์*
 • 18 ชั่วโมงต่อคอร์ส (ประมาณ 2 เดือน)
 • ราคา 6,090 บาท

*เวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ผู้เรียนจะได้รับพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสผ่านการเรียนรู้จากกิจวัตรประจำวัน และหลักสูตรของหนังสือประกอบการเรียน ที่อธิบาย และเล่าถึงชีวิตประจำวัน
ของนักเรียนที่ฝรั่งเศส

ภายใน 7 ภาคเรียน (รวม 126 ชั่วโมง) ผู้เรียนจะสามารถพูดแนะนำตัวเอง
และสิ่งรอบตัวเป็นภาษาฝรั่งเศสได้อย่างเหมาะสม

ผู้เรียนจะมีระดับทักษะที่เพียงพอสำหรับการสอบวัดระดับทางภาษาฝรั่งเศส
ขั้นต้น หรือ
Diplôme d’Etudes en Langue Française Primaire (DELF PRIM A1.1 และ A1) ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศสำหรับเด็ก

ADOS FLE (อายุ 12 ถึง 15 ปี)

 

 • สำหรับเด็กที่ไม่ได้พูดหรือใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่
 • วันเสาร์ (เช้าหรือบ่าย ขึ้นอยู่กับระดับชั้น)
 • 2.15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์*
 • 18 ชั่วโมงต่อคอร์ส (ประมาณ 2 เดือน)
 • ราคา 6,090 บาท

*เวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ในหลักสูตรนี้ จะนำเสนอหัวข้อที่เป็นที่รู้จักและน่าสนใจสำหรับวัยรุ่น
ซึ่งจะส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้น

เมื่อจบหลักสูตรระดับแรก ผู้เรียนจะรู้วิธีการแนะนำตัวเองและบรรยายสิ่งรอบตัวหรือหัวข้อที่สนใจเป็นภาษาฝรั่งเศส และจะมีทักษะเพียงพอที่สำหรับการสอบ
วัดระดับทักษะทางภาษาฝรั่งเศส DELF Junior A1 เพื่อรับประกาศนียบัตรรับรองระดับภาษาฝรั่งเศสใบแรก

เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรระดับสอง ผู้เรียนจะสามารถโต้ตอบและสื่อสารเป็นภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ที่ครอบคลุมสิ่งที่ผู้เรียนชอบและถนัด
และจะมีทักษะเพียงพอสำหรับการสอบวัดระดับทักษะทางภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น คือ DELF Junior A2

ข้อมูลติดต่อ

email: info.bangkok@afthailande.org
tel: 02 670 42 10/11/12/15
Line@: afbkk_frenchclass