สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ


แหล่งวัฒนธรรมอันเงียบสงบใจกลางมหานครที่ไม่เคยหลับใหล

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพคือศูนย์วัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทยแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2455 (ค.ศ.1912)

และอยู่ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพมีหน้าที่หลักในการเผยแพร่ภาษาฝรั่งเศส การส่งเสริมวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสและความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบรรยากาศเป็นกันเอง ซึ่งสอดคล้องกับกระแสของเมืองหลวงที่ไม่เคยหลับใหลแห่งนี้

ที่นี่ท่านจะได้เรียนภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย และได้สัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลาย (รวมถึงการฉายภาพยนตร์เป็นประจำ) หรือลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและเข้าร่วมเวิร์คช็อปศิลปะที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ (แฟชั่นและการเต้น)

นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดที่รวบรวมสิ่งพิมพ์และสารนิเทศดิจิตอลไว้จำนวนมาก ห้องออดิทอเรียม/โรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยที่สุด ร้านอาหารฝรั่งเศสคุณภาพ Le Café Mademoiselle ที่ให้บริการอาหารไทย และร้านขายหนังสือภาษาฝรั่งเศส Carnets d’Asie

สถานที่เปิดกว้างเป็นของทุกท่าน เรายินดีที่จะได้ต้อนรับท่าน ณ ที่แห่งนี้