The Alliance française Bangkok

แหล่งวัฒนธรรมอันเงียบสงบใจกลางมหานครที่ไม่เคยหลับใหล!

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ คือ ศูนย์วัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทยแห่งแรกของประเทศไทย ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1912 และอยู่ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพมีหน้าที่หลักในการเผยแพร่ภาษาฝรั่งเศส เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างฝรั่งเศสและไทย และส่งเสริมวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ดำเนินงานอย่างมืออาชีพ ในบรรยากาศเป็นกันเอง ซึ่งตอบรับกับกระแสของเมืองหลวงที่ไม่เคยหลับใหลแห่งนี้ที่นี่ ท่านจะ ได้เรียนภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย, ในแบบที่ไม่เหมือนใคร และ ได้สัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลาย, หรือลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและเข้าร่วมเวิร์คช็อปศิลปะที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ( แฟชั่น และ เต้นรำ) ที่นี่ เรามี ศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด ที่รวบรวมสิ่งพิมพ์ไว้จำนวนมาก รวมถึงสารนิเทศดิจิตอลด้วย นอกจากนั้นยังมี ห้องออดิทอเรียม ที่ทันสมัยที่สุด มีร้าน Le Café Mademoiselle  ร้านอาหารฝรั่งเศส ระดับคุณภาพ ที่ให้บริการอาหารไทยด้วย และ ร้านขายหนังสือภาษาฝรั่งเศส สุดฮิป Carnets d’Asie - สถานที่ซึ่งเปิดกว้างต้อนรับคนทุกกลุ่มนี้เป็นของท่าน  เรายินดีที่จะได้ต้อนรับท่าน ณ ที่แห่งนี้