สมาคมฝรั่งเศสเป็นตัวเลือกที่ดีเพื่อเรียนภาษาฝรั่งเศส!

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพก่อตั้งขึ้นที่กรุงเทพฯในปี 1912 มีประสบการณ์มากกว่า 100 ปีในการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศสและการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัด
การเรียนการสอนภาษา ที่หลากหลาย (ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทยและภาษาเมียนมาร์) สำหรับทุกคน (เด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่) และสำหรับ
องค์กรและสถาบัน

สอนโดยทีมผู้สอนชาวฝรั่งเศสที่ได้รับการรับรอง และมีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ
สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพยังเป็น

ศูนย์การสอบวัดระดับทางภาษาฝรั่งเศสที่ได้รับการรับรอง เพื่อการสอบ
DEFL/DAFL
และ
TCF.

เครือข่ายระหว่างประเทศ : สมาคมฝรั่งเศสเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมขนาดใหญ่ของโลก

ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนสอนภาษากว่า 1,000 โรง ในกว่า 137 ประเทศ

ประสบการณ์ในการสอนภาษาฝรั่งเศสให้กับคนไทยมีมากกว่าหนึ่งร้อยปี

ทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญสองภาษา

ช่วยคุณเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด และช่วยอำนวยความสะดวกด้านการสมัครเรียน

ทีมผู้สอนที่มีคุณภาพและประสบการณ์ : ครูผู้สอนทุกท่านเป็นชาวฝรั่งเศสที่ได้รับการรับรอง

ในการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ

อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย :

ติดตั้งสมาร์ทบอร์ดในห้องเรียนทุกห้อง มีแบบเรียนดิจิตอล และห้องเรียนพร้อมสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย

มีหลากหลายหลักสูตรให้เลือก :

ชั้นเรียนเป็นกลุ่ม ชั้นเรียนตัวต่อตัว ที่สมาคมฯ หรือ ที่บ้าน

ตารางเรียนที่หลากหลาย

ขึ้นอยู่กับระดับชั้นเรียน

สอบวัดระดับเพื่อจัดชั้นเรียนที่เหมาะสม

ตามระดับความรู้ของคุณ สำหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อน

สภาพแวดล้อมฝรั่งเศส ณ ใจกลางกรุงเทพฯ

อาคารใหม่และทันสมัยในพื้นที่ 4,000 ตร.ม.
ศูนย์ข้อมูลและห้องสมุดดิจิตอล (Culturethèque) ที่มีแหล่งข้อมูลมากมายกว่า 20,000 รายการ
Carnets d’Asie ร้านขายหนังสือฝรั่งเศส
โรงภาพยนตร์
แกลเลอรี่แสดงงานศิลปะ
Le Café Mademoiselle ร้านอาหารฝรั่งเศส-ไทย
Wifi ฟรี
ที่จอดรถฟรี