หากคุณต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานระดับมืออาชีพในสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาและเป็นสากล สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพกำลังมองหานักศึกษาฝึกงานในตำแหน่งผู้ช่วยแผนกแปลเอกสาร 

แผนกแปลเอกสารสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพให้บริการแปลเอกสารภาษาฝรั่งเศส-ไทย และ ไทย-ฝรั่งเศส บริการแปลของเราครอบคลุมถึงการแปลเอกสารราชการ (หนังสือรับรองด้านทะเบียนราษฎร หนังสือรับรองการทำงาน เกียรติบัตร ปริญญาบัตรระเบียนแสดงผลการเรียนระดับโรงเรียน และมหาวิทยาลัย ใบขับขี่ ฯลฯ) ตลอดจนเอกสารด้านกฎหมาย (สัญญาการขาย คำพิพากษาของศาล สัญญาจ้างงาน พินัยกรรม ฯลฯ)  

หน้าที่รับผิดชอบ :

  • ต้อนรับและให้ข้อมูลลูกค้าที่มาติดต่อที่สำนักงาน หรือทางโทรศัพท์และอีเมล
  • แปลเอกสารทะเบียนราษฎรทั่วไปที่ไม่ซับซ้อน

คุณสมบัติ :

  • เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีทักษะด้านภาษาฝรั่งเศส (ระดับ A2 ขึ้นไป) และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความรู้ด้านวัฒนธรรมทั่วไปที่ดี สามารถจัดระเบียบงานได้ดี  มีความรอบคอบในการทำงาน มีทักษะการรับฟัง 
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตรงต่อเวลา เรียนรู้เร็ว และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและอินเตอร์เน็ตได้

ระยะเวลาการฝึกงาน :

  • 2 เดือนขึ้นไป
  • สามารถเริ่มงานได้เดือนเมษายน
  • ทำงาน 40 ชั่วโมง/ สัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ 

วิธีสมัคร :

กรุณาส่งใบประวัติส่วนตัว และจดหมายแนะนำตัวมาที่ work@afthailande.org