สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 27 มกราคม 2564 ทางสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า คลาสเรียนจริงจะกลับมาเปิดอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 อย่างไรก็ตาม คอร์สเรียนประเภทออนไลน์ยังคงจัดสอนแบบอนไลน์ตามปกติ

ดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมที่จะได้พบเพื่อนร่วมห้องและคุณครูในบรรยากาศห้องเรียนที่ปลอดภัยและสนุกสนาน ! :-) 

ไม่มีพวกคุณ พวกเราเริ่มที่จะรู้สึกเบื่อแล้ว !

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับประกันความปลอดภัยสำหรับการกลับมาเปิดเรียนในครั้งนี้ ทางสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ ได้เตรียมมาตรการมากมายเพื่อเตรียมความพร้อมและความปลอดภัยสำหรับทุกท่าน

ในห้องเรียน

 • เราได้จัดโต๊ะเรียนให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
 • ครูผู้สอนทุกคนจะสวมใส่หน้ากากคลุมหน้าตลอดระยะเวลาการสอน
 • เราจะทำความสะอาดห้องเรียนทุกครั้งหลังเลิกเรียนแต่ละคลาส

และเราขอให้ท่านปฏิบัติตามข้อแนะนำเหล่านี้ :

 • สวมใส่หน้ากากผ้า, หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากคลุมหน้าตลอดเวลาที่อยู่ในคลาสเรียน
 • นำอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น ปากกา หรือ ดินสอ มาด้วยตัวเอง

ภายในตัวอาคาร

เมื่อเข้ามาในตัวอาคาร เราขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ :

 • ท่านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ
 • รับการตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณประตูทางเข้าอาคาร
 • สแกน QR Code หรือกรอกแบบฟอร์มเข้าตัวอาคารตรงประตูทางเข้า
 • ใช้เจลแอลกอฮอล์ที่สมาคมฯ จัดเตรียมไว้และล้างมือเป็นประจำ
 • รักษาระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้ใช้บริการท่านอื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร
 • จำกัดผู้ใช้งานลิฟต์ครั้งละ 4 ท่านเท่านั้น

แผนกอื่น ๆ (ฝ่ายลงทะเบียนเรียน, ห้องสมุด และ แผนกแปล) กลับมาทำการตามปกติโดยยังคงปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพ


Contacts