เข้าร่วมสโมสรพันธมิตร !
สโมสรพันธมิตรสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1998 จากการริเริ่มของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ เป็นสโมสรที่รวบรวมบริษัทซึ่งประสงค์จะส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมของกลุ่มผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส และสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทยที่จัดโดยสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ เพื่อเป็นการตอบแทนเงินอุปถัมภ์ที่ได้รับมาจากบริษัทพันธมิตร ทางสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ใคร่ขอเสนอพื้นที่โฆษณาหลากหลายจุดและบริการต่างๆ แก่บริษัทพันธมิตรดังต่อไปนี้ คอร์สเรียนภาษา บัตรสมาชิก บัตรเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการและงานแสดง วัฒนธรรมต่างๆ นอกจากนี้ ร่างสัญญาที่นำเสนอแก่ทางบริษัทพันธมิตรนั้นเป็นเพียงร่างสัญญาเบื้องต้น สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขได้ตามความต้องการของแต่ละบริษัท และจำนวนเงินอุปถัมภ์นั้นจะแตกต่างกันไปตามขนาดของบริษัท  

5 เหตุผลดีๆ ของการเข้าร่วมสโมสรพันธมิตรสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

  1. บริษัทพันธมิตรจะได้รับประโยชน์จากพื้นที่โฆษณาที่กันไว้ให้ตลอดทั้งปี

  2. บริษัทพันธมิตรจะได้เข้ามาสัมผัสสังคมของกลุ่มผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในกรุงเทพ

  3. บริษัทพันธมิตรจะได้เข้าร่วมงานแสดงทางวัฒนธรรมที่จัดโดยสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ

  4. บริษัทพันธมิตรจะได้พัฒนาบุคคลากรที่มีอยู่ผ่านคอร์สเรียนภาษาที่ทางสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพจัดให้

  5. บริษัทพันธมิตรจะได้รับประโยชน์จากสัญญาที่มีความยืดหยุ่นของทางสโมสรฯโดยสัญญา สามารถปรับเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์ทางการประชาสัมพันธ์และทางธุรกิจของแต่ ละบริษัท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์
02 670 42 32
เว็บไซต์
info.bangkok@afthailande.org
The patrons of Alliance Française
LoxKlongtoey2007EngVersion-cadre-55px Dextra-logo-55px thaibev-logo-site
 
The Partner’s Club
 
Institutional Partners
ftcc-50thanniversary-site New_Logo_IF lfib-site
 
Other partners
bangkok-accueil_logo_officiel-site blue-jade-logo-avec-cadre-site logo Cafe 1912 logo FLE