พันธมิตรสมาคม


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

สโมสรพันธมิตรกรุงเทพ หรือ Club des Partenaires ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 เป็นสโมสรที่รวบรวมบริษัทซึ่งประสงค์จะส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมของกลุ่มผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส และสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย เพื่อเป็นการตอบแทนเงินอุปถัมภ์ที่ได้รับมาจากบริษัทพันธมิตร ทางสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพขอเสนอพื้นที่โฆษณาหลากหลายจุดและบริการต่าง ๆ แก่บริษัทพันธมิตร ทั้งคอร์สเรียนภาษา บัตรสมาชิก บัตรเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ

เหตุผลดี ๆ 5 ประการในการเข้าร่วมสโมสรพันธมิตรสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

  1. ได้รับประโยชน์จากจากพื้นที่โฆษณาตลอดทั้งปี
  2. เข้าถึงกลุ่มที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในกรุงเทพฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดโดยสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
  4. พัฒนาบุคคลากรด้วยคอร์สเรียนจากสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
  5. รับผลประโยชน์จากสัญญาที่ยืดหยุ่น ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์ทางการประชาสัมพันธ์และทางธุรกิจของแต่ละบริษัท

ติดต่อ

อีเมล: info.bangkok@afthailande.org
เบอร์โทรศัพท์: 02 670 4232