เนื่องในโอกาสการเป็นประธานสภายุโรปของประเทศฝรั่งเศส (the French Presidency of the Council of the European Union) สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย  และพันธมิตรประเทศสหภาพยุโรปขอนำเสนอ “Studies and career opportunities in the European Union fair” งานแนะแนวการศึกษาต่อและโอกาสการทำงานในงานสหภาพยุโรป!

เปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. ภายในงานคุณจะได้พบกับตัวแทนจากหน่วยงานด้านการศึกษาและมหาวิทยาลัยจาก 12 ประเทศในยุโรป (เบลเยียม, สาธารณรัฐเช็ก, เยอรมนี, สเปน, ฝรั่งเศส, ลักเซมเบิร์ก, ฮังการี, โปแลนด์, โรมาเนีย, สโลวาเกีย, ฟินแลนด์, สวีเดน) ที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของยุโรป (B.A, M.A และ Doctorate) และทุนการศึกษาต่างประเทศ เช่น ERASMUS+ รวมถึงการสัมมนา และช่วงถาม-ตอบเกี่ยวกับการใช้ชีวิต การเรียน หรือการทำงานในยุโรปโดยศิษย์เก่าชาวไทย

จดลงปฏิทินไว้เลย วันที่ 21 พฤษภาคม 2022 นี้ การสัมมนา มหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ รอคุณอยู่!


โปรแกรมกิจกรรม – 21 พฤษภาคม 2565


Studying in the EU การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสหภาพยุโรปและทุนการศึกษา | เวลา 10:00 – 11:20 น

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งปริญญาตรี (B.A) ปริญญาโท (M.A) ปริญญาเอก (Doctorate) และทุนการศึกษาต่าง ๆ เช่น Erasmus+ วีซ่านักเรียนสำหรับประเทศกลุ่มเชงเก้น เป็นต้น

การสัมมนา 1 ชั่วโมง 
ช่วงถาม-ตอบ 20 นาที

สามารถรับฟังไลฟ์สดการสัมมนาออนไลน์ทาง Facebook (รายละเอียดเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้)


Alumni’s success stories ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ | เวลา 13:00 – 14:20 น.

ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยในสหภาพยุโรปจะมาแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษา การใช้ชีวิตในยุโรป ความท้าทายและความสำเร็จด้านวิชาการ ซึ่งส่งผลต่ออาชีพการงาน

การสัมมนา 1 ชั่วโมง
ช่วงถาม-ตอบ 20 นาที 

สามารถรับฟังไลฟ์สดการสัมมนาออนไลน์ทาง Facebook (รายละเอียดเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้)


Career opportunities with European companies โอกาสด้านอาชีพกับบริษัทยุโรป | เวลา 15:00 – 16:20 น.

การนำเสนอโอกาสและการพัฒนาทางธุรกิจและอาชีพร่วมกับบริษัทยุโรปที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและทวีปเอเชีย

มาเรียนรู้เกี่ยวกับโปรไฟล์ที่เป็นที่ต้องการของบริษัทยุโรปที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อวางแผนการเรียนและเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมสำหรับเส้นทางอาชีพของคุณ และพบกับตัวแทนของบริษัทในยุโรปและสมาชิกหอการค้าหลายแห่งที่จะมานำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสทางอาชีพต่าง ๆ

การสัมมนา 1 ชั่วโมง
ชาวงถาม-ตอบ 20 นาที 

สามารถรับฟังไลฟ์สดการสัมมนาออนไลน์ทาง Facebook (รายละเอียดเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้)


Participating countries


belgium

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.