บุตรหลานของท่านใช้ภาษาฝรั่งเศสในการเรียน หรือพูดภาษาฝรั่งเศสเป็นประจำทุกวันหรือไม่?
คุณต้องการให้บุตรหลานพัฒนาระดับและเสริมทักษะภาษาฝรั่งเศสหรือไม่?
หลักสูตรของสมาคมฝรั่งเศสคือคำตอบ หลักสูตรนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ พัฒนาทักษะการเขียนและการพูดภาษาฝรั่งเศส

ระดับชั้นอนุบาล (COURS MATERNELLE)

Petite section (เกิดปี 2020)
 • วันจันทร์ เวลา 15:30 ถึง 16:30 น. (12 ชั่วโมง)
 • ตั้งแต่ 11/09 ถึง 04/12
 • ราคา 5,990 บาท
Moyenne et grande section (เกิดปี 2018-2019)
 • วันอังคาร เวลา 15:30 ถึง 17:00 น. (18 ชั่วโมง)
 • ตั้งแต่ 12/09 ถึง 06/12
 • ราคา 8,990 บาท

ระดับชั้นประถมศึกษา (COURS PRIMAIRE)

CP (เกิดปี 2017)
 • วันเสาร์ เวลา 13:30 ถึง 15:30 (24 ชั่วโมง)
 • ตั้งแต่ 16/09 ถึง 09/12
 • ราคา 11,990 บาท
CE1-CE2 (เกิดปี 2015-2016)
 • วันเสาร์ เวลา 10:30 ถึง 12:30 (24 ชั่วโมง)
 • ตั้งแต่ 16/09 ถึง 09/12
 • ราคา 11,990 บาท
CM1-CM2 (เกิดปี 2013-2014)
 • วันเสาร์ เวลา 8:15 ถึง 10:15 (24 ชั่วโมง)
 • ตั้งแต่ 16/09 ถึง 09/12
 • ราคา 11,990 บาท

ระดับชั้นมัธยมศึกษา (COURS COLLÈGE)

6ème (เกิดปี 2012)
 • วันเสาร์ เวลา 8:15 ถึง 10:15 (24 ชั่วโมง)
 • ตั้งแต่ 16/09 ถึง 09/12
 • ราคา 11,990 บาท
5-3ème (เกิดปี 2009-2011)
 • วันเสาร์ เวลา 10:30 ถึง 12:30 (24 ชั่วโมง)
 • ตั้งแต่ 16/09 ถึง 09/12
 • ราคา 11,990 บาท

อ่านรายละเอียดหลักสูตร/กิจกรรมอื่น ๆ สำหรับเด็กของเรา

ข้อมูลติดต่อ

email: info.bangkok@afthailande.org
tel: 02 670 42 10/11/12/15
Line@: afbkk_frenchclass