บุตรหลานของท่านใช้ภาษาฝรั่งเศสในการเรียน หรือพูดภาษาฝรั่งเศสเป็นประจำทุกวันหรือไม่?
คุณต้องการให้บุตรหลานพัฒนาระดับและเสริมทักษะภาษาฝรั่งเศสหรือไม่?
หลักสูตรของสมาคมฝรั่งเศสคือคำตอบ หลักสูตรนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ พัฒนาทักษะการเขียนและการพูดภาษาฝรั่งเศ

ระดับชั้นอนุบาล (COURS MATERNELLE)

 

Petite section (เกิดปี 2019)
 • วันจันทร์ เวลา 15:30 ถึง 16:30 น. (16 ชั่วโมง)
 • ตั้งแต่ 16/01 ถึง 19/06
 • ราคา 7,990 บาท
Moyenne et grande section (เกิดปี 2017-2018)
 • วันอังคาร เวลา 15:30 ถึง 17:00 น. (24 ชั่วโมง)
 • ตั้งแต่ 17/01 ถึง 13/06
 • ราคา 11,990 บาท

ระดับชั้นประถมศึกษา (COURS PRIMAIRE)

 

CP (เกิดปี 2016)
 • วันเสาร์ เวลา 13:30 ถึง 15:30 (32 ชั่วโมง)
 • ตั้งแต่ 21/01 ถึง 17/06
 • ราคา 15,990 บาท
CE1-CE2 (เกิดปี 2014-2015)
 • วันเสาร์ เวลา 10:30 ถึง 12:30 (32 ชั่วโมง)
 • ตั้งแต่ 21/01 ถึง 17/06
 • ราคา 15,990 บาท
CM1-CM2 (เกิดปี 2012-2013)
 • วันเสาร์ เวลา 8:15 ถึง 10:15 (32 ชั่วโมง)
 • ตั้งแต่ 21/01 ถึง 17/06
 • ราคา 15,990 บาท

ระดับชั้นมัธยมศึกษา (COURS COLLÈGE)

 

6ème (เกิดปี 2011)
 • วันเสาร์ เวลา 8:15 ถึง 10:15 (32 ชั่วโมง)
 • ตั้งแต่ 21/01 ถึง 17/06
 • ราคา 15,990 บาท
5-3ème (เกิดปี 2008-2010)
 • วันเสาร์ เวลา 10:30 ถึง 12:30 (32 ชั่วโมง)
 • ตั้งแต่ 21/01 ถึง 17/06
 • ราคา 15,990 บาท

ข้อมูลติดต่อ

email: info.bangkok@afthailande.org
tel: 02 670 42 10/11/12/15
Line@: afbkk_frenchclass