ภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน

ชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการประกอบอาชีพ

สมาคมฝรั่งเศสเปิดชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศสที่มุ่งสู่การประกอบอาชีพ ชั้นเรียนเหล่านี้ช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสเสริมสร้างทักษะในการใช้ภาษาแบบเฉพาะทาง

ภาษาฝรั่งเศสด้านอาหาร – 20 ชั่วโมง


คว้าโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารฝรั่งเศส แง่มุมทางประวัติศาสตร์ ศาสตร์การทำอาหาร สูตรอาหารที่ยอดเยี่ยม พร้อมพัฒนาภาษาฝรั่งเศสของคุณ

ภาษาฝรั่งเศสด้านแฟชั่น -20 ชั่วโมง


คว้าโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับแฟชั่นฝรั่งเศส แง่มุมทางประวัติศาสตร์ และเทรนด์แฟชั่น พร้อมกับพัฒนาภาษาฝรั่งเศสของคุณ

ภาษาฝรั่งเศสเชิงธุรกิจ -20 ชั่วโมง


พัฒนาทักษะความเข้าใจและเรียนรู้คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับงานเลขานุการ การขาย การประกอบอาชีพ การเจรจาต่อรอง และเศรษฐกิจ

ภาษาฝรั่งเศสสำหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว – 20 ชั่วโมง


พัฒนาทักษะภาษาของคุณในสายงานเฉพาะทางผ่านการเรียนการสอนซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนคำศัพท์เฉพาะด้านที่ใช้ในการต้อนรับแขกต่างประเทศ

การฝึกปฏิบัติด้านภาษาศาสตร์ฝรั่งเศส

ชั้นเรียนเหล่านี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน

ไวยากรณ์เป็นเรื่องง่าย! – 20 ชั่วโมง


ทบทวนไวยากรณ์และเสริมโครงสร้างไวยากรณ์ที่สำคัญผ่านกิจกรรมการพูดและการเขียนในบริบทที่หลากหลาย

ฝึกปฏิบัติการออกเสียงที่ถูกต้อง -10 ชั่วโมง


คุณจะได้ฝึก การออกเสียง ประโยค จังหวะ และการเน้นเสียง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการร้องเพลงและการแสดงบทบาทสมมติ

บลา บลา บลา –20 ชั่วโมง


คว้าโอกาสที่จะแสดงความเป็นตัวเองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ ฝึกคำศัพท์ในรูปแบบการสนทนาและพัฒนาทักษะของคุณผ่านการแสดงบทบาทสมมติ

เขียนข้อความภาษาฝรั่งเศส! – 20 ชั่วโมง


กิจกรรมนี้จะทำให้คุณสามารถเขียนภาษาฝรั่งเศสบนบล็อกหรือในสื่อดิจิตอลอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องและน่าสนใจ

พูดคุยเรื่องสื่อ – 20 ชั่วโมง


มาอ่านและแบ่งปันเรื่องราวในหัวข้อทางวัฒนธรรมและสังคมจากบทความในนิตยสารและหนังสือพิมพ์ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการเสริมสร้างทักษะการอ่านและการสนทนาของคุณ

เข้าสู่โลกของภาษาฝรั่งเศสกับ TV5 – 20 ชั่วโมง


ย่อโลกไว้ในมือคุณกับ TV5 Monde! เจาะลึกไวยากรณ์ เพิ่มพูนคำศัพท์ และพัฒนาทักษะการฟังของคุณพร้อมกับค้นพบโลกที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสผ่านรายการโทรทัศน์ช่อง TV5 Monde

ศิลปะการเขียน – 20 ชั่วโมง


ทำอย่างไรให้เป็นนักเขียนวาทกรรมในภาษาฝรั่งเศสที่ดี พร้อมกับเสริมสร้างและพัฒนาทักษะของคุณ

การบูรณาการทางภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส

เตรียมพร้อมสำหรับมหาวิทยาลัย! – 20 ชั่วโมง


ก่อนที่จะเริ่มการศึกษาของคุณในประเทศฝรั่งเศส มาเสริมสร้างความมั่นใจด้วยชั้นเรียนเร่งรัดที่จะเตรียม คุณให้พร้อมเข้าสู่การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย อาทิ การเขียนบันทึก การสังเคราะห์ การนำเสนอและการเขียนเรียงความ

การค้นพบระหว่างวัฒนธรรมไทย-ฝรั่งเศส – 10 ชั่วโมง


ทำความรู้จักอีกฝ่ายหนึ่ง ค้นพบวัฒนธรรม ประเทศ พฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงและภาษาของแต่ละคนเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อไปถึงที่ฝรั่งเศสหรือที่ประเทศไทยด้วยวิธีที่ดีที่สุด

ภาษาฝรั่งเศสที่ปลายนิ้วของคุณ! – 10 ชั่วโมง


ก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสในระดับที่เพียงพอที่จะสร้างความมั่นใจในการสร้างปฏิสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานกับคนที่พูดภาษาฝรั่งเศส อาทิ การสั่งอาหาร การถามทาง และอื่นๆ

เข้าใจภาษาฝรั่งเศสผ่านภาษาอังกฤษ – 2 คอร์ส 20 ชั่วโมงว


วิธีที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและไม่เหมือนใคร ในการทำความเข้าใจเอกสารภาษาฝรั่งเศสโดยใช้ความรู้ ภาษาอังกฤษเป็นตัวช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น