หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย
ที่ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า

ส่วนบริการ “Alliance Entreprises” ของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ในด้านการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศสทั่วไปและภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน) เป็นภาษาไทย และภาษาเมียนมาร์ และยังจัดการเรียนการสอนที่ปรับให้เหมาะกับผู้เรียน

การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการ

อิสระในการเลือกเวลาและสถานที่อบรม (ภายในบริษัทหรือที่สมาคมฝรั่งเศส)
หลักสูตรการสอนระยะสั้นซึ่งสามารถ จัดตารางเวลาเรียนตามความสะดวกของผู้เข้าอบรม (เริ่มต้นที่ 10 ชั่วโมง)
หลักสูตรตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มผู้อบรมระดับเดียวกันตามความต้องการ

ทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญ

ทีมคณาจารย์ที่มีภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่
คณาจารย์ที่ได้รับการรับรองและเชี่ยวชาญเทคนิคการสอนตามวัตถุประสงค์เฉพาะทาง
บุคลากรที่พร้อมให้บริการ

การจัดการหลักสูตรอย่างมืออาชีพ

กำหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตรโดยพิจารณาจากความต้องการของบริษัทนั้นๆ
จัดการทำสอบวัดระดับความรู้ทางภาษา
ประเมินและสรุปผลการเรียนเป็นรายบุคคลเมื่อจบหลักสูตร

สิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนในหลักสูตรบริษัท

นักเรียนจะได้รับบัตรนักเรียนสมาคมฝรั่งเศสเพื่อใช้บริการต่างๆ โดยไม่เสียค่าบริการ:

ที่ห้องสมุดของเรา
สามารถเข้าใช้ Culturethèque เพื่อทบทวนฝึกฝนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติมด้วยตนเอง

ประสบการณ์ในการสอนซึ่งเป็นที่ยอมรับ

สมาคมฝรั่งเสกรุงเทพได้รับความเชื่อมั่นจากบริษัทชื่อดังจำนวนมาก :

บริษัทฝรั่งเศส ได้แก่ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด, บริษัท โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด, มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา, ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาร์, บริษัท เอสซีลอร์ (ประเทศไทย), บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย, บริษัท ซังออนอเร่ จำกัด (ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอร์เมส)
บริษัทของไทย ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน), บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทต่างชาติ ได้แก่ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด, บริษัท ตาลส์ จำกัด, บริษัท โอแก๊ส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
องค์กรระดับนานาชาติ ได้แก่ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ, กระทรวงต่างประเทศของไทย, สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

โทร02 670 42 12
อีเมลcorporate@afthailande.org