หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย
ที่ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า

ส่วนบริการ “Alliance Entreprises” ของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ในด้านการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศสทั่วไปและภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน) เป็นภาษาไทย และภาษาเมียนมาร์ และยังจัดการเรียนการสอนที่ปรับให้เหมาะกับผู้เรียน

 1. การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการ

  • อิสระในการเลือกเวลาและสถานที่อบรม (ภายในบริษัทหรือที่สมาคมฝรั่งเศส)
  • หลักสูตรการสอนระยะสั้นซึ่งสามารถ จัดตารางเวลาเรียนตามความสะดวกของผู้เข้าอบรม (เริ่มต้นที่ 10 ชั่วโมง)
  • หลักสูตรตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มผู้อบรมระดับเดียวกันตามความต้องการ
 2. ทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญ

  • ทีมคณาจารย์ที่มีภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่
  • คณาจารย์ที่ได้รับการรับรองและเชี่ยวชาญเทคนิคการสอนตามวัตถุประสงค์เฉพาะทาง
  • บุคลากรที่พร้อมให้บริการ
 3. การจัดการหลักสูตรอย่างมืออาชีพ

  • กำหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตรโดยพิจารณาจากความต้องการของบริษัทนั้นๆ
  • จัดการทำสอบวัดระดับความรู้ทางภาษา
  • ประเมินและสรุปผลการเรียนเป็นรายบุคคลเมื่อจบหลักสูตร
 4. สิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนในหลักสูตรบริษัท

  นักเรียนจะได้รับบัตรนักเรียนสมาคมฝรั่งเศสเพื่อใช้บริการต่างๆ โดยไม่เสียค่าบริการ:

  • ที่ห้องสมุดของเรา
  • สามารถเข้าใช้ Culturethèque เพื่อทบทวนฝึกฝนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติมด้วยตนเอง
 5. ประสบการณ์ในการสอนซึ่งเป็นที่ยอมรับ

  สมาคมฝรั่งเสกรุงเทพได้รับความเชื่อมั่นจากบริษัทชื่อดังจำนวนมาก :

  • บริษัทฝรั่งเศส ได้แก่ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด, บริษัท โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด, มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา, ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาร์, บริษัท เอสซีลอร์ (ประเทศไทย), บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย, บริษัท ซังออนอเร่ จำกัด (ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอร์เมส)
  • บริษัทของไทย ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน), บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทต่างชาติ ได้แก่ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด, บริษัท ตาลส์ จำกัด, บริษัท โอแก๊ส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • องค์กรระดับนานาชาติ ได้แก่ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ, กระทรวงต่างประเทศของไทย, สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 
โทร
02 670 42 12
อีเมล
corporate@afthailande.org