หลักสูตรภาษาไทย

ชั้นเรียนกลุ่มหลักสูตรภาษาไทย


คุณต้องการเรียนภาษาไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสัมผัสวัฒนธรรมไทยหรือไม่? หลักสูตรภาษาไทยนี้ จะตอบสนองความต้องการของผู้เรียนโดยตรง โดยใช้หลักการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ทันที

 

ชั้นเรียนตัวต่อตัวหลักสูตรภาษาไทย


ชั้นเรียนตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อยจัด ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ต้องการเรียนโดยเฉพาะ

ติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม