หลักสูตรภาษาไทย และ ภาษาเมียนมาร์

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับคนพูดภาษาฝรั่งเศส

ชั้นเรียนกลุ่มหลักสูตรภาษาไทยสำหรับคนพูดภาษาฝรั่งเศส 24 ชั่วโมงต่อคอร์ส, 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์


  • วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 8.30-10.30 น.
  • วันพุธ และ วันศุกร์ เวลา 8.30-10.30 น.

หากคุณต้องการเรียนภาษาไทยที่ใช้ในชีวิตประวันและสัมผัสวัฒนธรรมไทย หลักสูตรภาษาไทยสอนโดยอาจารย์ชาวไทย หรือชาวฝรั่งเศสที่ได้รับประกาศนียบัตรจาก INALCO ตอบสนองความต้องการโดยตรงของผู้เรียนโดยใช้หลักการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ทันที  

ชั้นเรียนตัวต่อตัวหลักสูตรภาษาไทยสำหรับคนพูดภาษาฝรั่งเศส


ชั้นเรียนตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อยจัด ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ต้องการเรียนโดยเฉพาะ

ปฎิทินการศึกษา ติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ชั้นเรียนสนทนาภาษาไทยสำหรับคนพูดภาษาฝรั่งเศส

20 ชั่วโมง, วันและเวลาเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


ผู้ที่พูดภาษาฝรั่งเศสที่อยู่ในกรุงเทพ หากคุณมีความรู้ภาษาไทยมาบ้างแล้วและต้องการสื่อสารผ่านบทสนทนาในโอกาสต่างๆ ในแต่ละวัน ชั้นเรียนนี้จัดขึ้นสำหรับคุณ!

หลักสูตรภาษาเมียนมาร์สำหรับคนพูดภาษาฝรั่งเศส

เปิดชั้นเรียนตัวต่อตัวเท่านั้น


หากคุณต้องการเรียนรู้ภาษาเมียนมาร์ที่ใช้ในชีวิตประวัน หลักสูตรภาษาเมียนมาร์สอนโดยอาจารย์ชาวฝรั่งเศสที่ได้รับประกาศนียบัตรจาก INALCO ตอบสนองความต้องการโดยตรงของผู้เรียนโดยใช้หลักการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ทันที ชั้นเรียนตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อยจัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ต้องการเรียนแบบตัวต่อตัวในรูปแบบหรือจุดประสงค์ของตนเอง

ปฎิทินการศึกษา ติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม