หลักสูตรภาษาไทยสำหรับคนพูดภาษาฝรั่งเศส

ชั้นเรียนกลุ่มหลักสูตรภาษาไทยสำหรับคนพูดภาษาฝรั่งเศส, 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์


  • สัปดาห์ล่ะ 2 วัน (ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี หรือทุกวันพุธ และวันศุกร์) เวลา 08.30 น. - 10.30 น.

หากคุณต้องการเรียนภาษาไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสัมผัสวัฒนธรรมไทย หลักสูตรภาษาไทยสอนโดยอาจารย์ชาวไทย และชาวฝรั่งเศสที่ได้รับประกาศนียบัตรจาก INALCO ซึ่งจะตอบสนองความต้องการโดยตรงของผู้เรียนโดยใช้หลักการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ทันที

ชั้นเรียนตัวต่อตัวหลักสูตรภาษาไทยสำหรับคนพูดภาษาฝรั่งเศส


ชั้นเรียนตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อยจัด ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ต้องการเรียนโดยเฉพาะ

ปฎิทินการศึกษา

ติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ชั้นเรียนสนทนาภาษาไทยสำหรับคนพูดภาษาฝรั่งเศส

20 ชั่วโมง, วันและเวลาเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


ผู้ที่พูดภาษาฝรั่งเศสที่อยู่ในกรุงเทพ หากคุณมีความรู้ภาษาไทยมาบ้างแล้วและต้องการสื่อสารผ่านบทสนทนาในโอกาสต่างๆ ในแต่ละวัน ชั้นเรียนนี้จัดขึ้นสำหรับคุณ!