หลักสูตรภาษาไทย และ ภาษาเมียนมาร์

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับคนพูดภาษาฝรั่งเศส

ชั้นเรียนกลุ่มหลักสูตรภาษาไทยสำหรับคนพูดภาษาฝรั่งเศส 30 ชั่วโมงต่อคอร์ส, 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์


  • วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 8.30-10.00 น.
  • วันพุธ และ วันศุกร์ เวลา 8.30-10.00 น.

หากคุณต้องการเรียนภาษาไทยที่ใช้ในชีวิตประวันและสัมผัสวัฒนธรรมไทย หลักสูตรภาษาไทยสอนโดยอาจารย์ชาวไทย หรือชาวฝรั่งเศสที่ได้รับประกาศนียบัตรจาก INALCO ตอบสนองความต้องการโดยตรงของผู้เรียนโดยใช้หลักการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ทันที


ชั้นเรียนตัวต่อตัวหลักสูตรภาษาไทยสำหรับคนพูดภาษาฝรั่งเศส


ชั้นเรียนตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อยจัด ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ต้องการเรียนโดยเฉพาะ

ปฎิทินการศึกษา ติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ชั้นเรียน : ทำอย่างไรให้การมากรุงเทพฯเป็นเรื่องง่าย

คอร์สเรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมสำหรับคนฝรั่งเศส 3 ชั่วโมง (2 ครั้ง)


1- การทำความรู้จักประเทศไทย – วัฒนธรรม, ผู้คน, ความสัมพันธุ์, การเดินทาง และอื่นๆ

2- การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อการใช้ชีวิตประจำวันที่ง่ายขึ้น

ชั้นเรียนสนทนาภาษาไทยสำหรับคนพูดภาษาฝรั่งเศส

20 ชั่วโมง, วันและเวลาเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


ผู้ที่พูดภาษาฝรั่งเศสที่อยู่ในกรุงเทพ หากคุณมีความรู้ภาษาไทยมาบ้างแล้วและต้องการสื่อสารผ่านบทสนทนาในโอกาสต่างๆ ในแต่ละวัน
ชั้นเรียนนี้จัดขึ้นสำหรับคุณ!

หลักสูตรภาษาเมียนมาร์สำหรับคนพูดภาษาฝรั่งเศส

เปิดชั้นเรียนตัวต่อตัวเท่านั้น


หากคุณต้องการเรียนรู้ภาษาเมียนมาร์ที่ใช้ในชีวิตประวัน หลักสูตรภาษาเมียนมาร์สอนโดยอาจารย์ชาวฝรั่งเศสที่ได้รับประกาศนียบัตรจาก INALCO ตอบสนองความต้องการโดยตรงของผู้เรียนโดยใช้หลักการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ทันที
ชั้นเรียนตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อยจัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ต้องการเรียนแบบตัวต่อตัวในรูปแบบหรือจุดประสงค์ของตนเอง

ปฎิทินการศึกษา ติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม