หลักสูตรภาษาไทย

ชั้นเรียนกลุ่มหลักสูตรภาษาไทย – 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์


  • สัปดาห์ละ 2 วัน (วันพุธและวันศุกร์ หรือวันอังคารและวันพฤหัสบดี) เวลา 12.15 น. – 13.15 น.

คุณต้องการเรียนภาษาไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสัมผัสวัฒนธรรมไทยหรือไม่? หลักสูตรภาษาไทยนี้ จะตอบสนองความต้องการของผู้เรียนโดยตรง โดยใช้หลักการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ทันที

  • หลักสูตรและการสื่อสารภาษาไทยเบื้องต้น โดยคุณครูชาวไทย (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาไทย (A1.1)
  • หลักสูตรภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาก่อน สอนเป็นภาษาฝรั่งเศสโดยคุณครูชาวผู้ได้รับใบรับรองจากสถาบัน INALCO (A1.2)

ชั้นเรียนตัวต่อตัวหลักสูตรภาษาไทย


ชั้นเรียนตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อยจัด ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ต้องการเรียนโดยเฉพาะ

ติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม