traduction

แผนกแปลเอกสาร


แผนกแปลเอกสาร

บริการแปลเอกสารที่มีประสิทธิภาพ ราคาสมเหตุสมผล
โดยผู้แปลที่ขึ้นทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูต

ต้องการแปลเอกสารภาษาฝรั่งเศส-ไทย-อังกฤษที่ได้รับการรับรอง?
สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพพร้อมให้บริการ!

ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพมีบริการแปลเอกสารจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศส โดยครอบคลุมการแปลเอกสารราชการ (เอกสารทางทะเบียนราษฎร ใบรับรองการทำงาน หนังสือรับรอง/ปริญญาบัตร/ใบรับรองผลการเรียนจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ใบขับขี่ ฯลฯ) ตลอดจนถึงเอกสารทางกฎหมาย (สัญญาซื้อขาย คำพิพากษาของศาล สัญญาจ้างงาน พินัยกรรม ฯลฯ)

บริการแปลเอกสารของสมาคมฯ ขึ้นทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียม สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา และสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

แผนกแปลเอกสารจัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดของสมาคมฝรั่งเศสซึ่งเป็นสมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไร
โดยให้บริการด้วยราคาที่เหมาะสม และได้รับงานที่คุณภาพภายในระยะเวลาอันสั้น

บริการแปลเอกสารด่วน

มีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้เอกสารโดยด่วนหรือไม่
ติดต่อแผนกแปลเอกสาร สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

บ่อยครั้งที่จำเป็นต้องการเอกสารแปลด่วนอย่างไม่คาดคิด กรณีนี้ สมาคมฯ มีบริการ "แปลด่วน" สำหรับเอกสารทะเบียนราษฎรเท่านั้น และขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่แผนกฯ มีอยู่ในขณะนั้น โดยบริการแปลด่วนมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 50% ของราคาเอกสาร เพื่อได้รับเอกสารในวันเดียวกันหรือวันถัดไป

เพื่อเป็นการประหยัดเวลา คุณสามารถส่งเอกสารมาทางอีเมล (traduction@afthailande.org) โดยจะได้รับใบเสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมง (ในวันทำการ)

อัตราค่าแปล

รับส่วนลดค่าแปลสำหรับสมาชิกหรือนักเรียน

นักเรียนและสมาชิกปัจจุบันของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพจะได้รับส่วนลดอัตราค่าแปล 100 บาท/เอกสาร เมื่อแสดงบัตรสมาชิก/บัตรนักเรียนที่ยังไม่หมดอายุ

นิติกรณ์

คุณต้องการเอกสารแปลที่ได้รับการรับรองนิติกรณ์สำหรับยื่นต่อหน่วยงานราชการฝรั่งเศสหรือไทยหรือไม่?
อ่านขั้นตอนการรับตรานิติกรณ์

การแต่งงานในประเทศไทย

คุณจะแต่งงานในประเทศไทยใช่ไหม
อ่านรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติก่อนยื่นแปลเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานระหว่างคนฝรั่งเศสกับคนไทยในประเทศไทยคือหนึ่งในเอกสารยื่นแปลที่พบบ่อยที่สุด เพื่อให้คุณเข้าใจขั้นตอนได้ง่ายขึ้น สมาคมฝรั่งเศสได้จัดทำอินโฟกราฟิกอธิบายขั้นตอนปฏิบัติ ตลอดไปจนถึงเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องเตรียมเพื่อการแปล

ใบอนุญาตขับขี่

คุณมีใบขับขี่ฝรั่งเศสแล้วและต้องการทำใบขับขี่ไทยหรือไม่
อ่านรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ

“ฉันมีใบขับขี่ฝรั่งเศสแล้ว ฉันจะสามารถทำใบขับขี่ไทยได้อย่างไร” เป็นคำถามที่พบบ่อย ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเกิน 3 เดือน จำเป็นต้องมีใบขับขี่ไทย โดยสามารถทำใบขับขี่ไทยได้ง่าย ๆ เพียงแปลใบอนุญาตขับขี่ฝรั่งเศส

คำถามที่พบบ่อย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคำถามที่พบบ่อย

คุณมีคำถามเกี่ยวกับบริการแปลเอกสารหรือไม่ อ่านรายละเอียดได้จากคำถามที่พบบ่อย หรือติดต่อแผนกแปลเอกสาร

ติดต่อ

แผนกแปลยินดีให้บริการคุณที่ห้อง 205 (ชั้น 2)
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8.00 น. ถึง 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ 02 670 42 05
อีเมล traduction@afthailande.org