ประกาศสำคัญ (อัพเดท : 06/01/2021)

แผนกแปลเอกสาร สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า แผนกแปลเอกสารเปิดบริการตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น.  จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ เพื่อการป้องกันการระบาดของโควิด-19  ขอให้ท่านปฏิบัติตามมาตรการของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพและแผนกแปลเอกสาร ดังต่อไปนี้

           เพื่อปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมและหลีกเลี่ยงมิให้มีจำนวนผู้รอใช้บริการในบริเวณแผนกแปลหนาแน่นจนเกินไป

  • ขอให้ผู้ใช้บริการยื่นเอกสารเพื่อแปลทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลตามที่ระบุด้านล่างนี้และรับเอกสารแปลทางไปรษณีย์
  • ในกรณีที่ต้องยื่นเอกสารฉบับจริงเพื่อให้ผู้แปลลงลายมือชื่อ ก็สามารถส่งเอกสารไปยังแผนกแปลฯ ทางไปรษณีย์ได้เช่นกัน
  • สำหรับการรับเอกสารแปลที่สำนักงาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณประตูทางเข้า

ทั้งนี้ หากท่านไม่สะดวกในการยื่นเอกสารตามวิธีการข้างต้น ก็สามารถนำมายื่นที่สำนักงานแผนกแปลเอกสาร สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพได้เช่นเดิม โดยขอให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

  • สวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในอาคาร
  • รับการตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณประตูทางเข้าอาคาร
  • ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่สมาคมฯ จัดเตรียมไว้
  • รักษาระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้ใช้บริการท่านอื่น

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกแปลเอกสารที่หมายเลข 02 670 4205 หรืออีเมล traduction@afthailande.org

สมาคมฝรั่งเศสมีแผนกแปลเอกสารที่ ได้รับการรับรอง

ซึ่งรับแปลเอกสารราชการต่างๆ จากภาษาไทยเป็นฝรั่งเศสและฝรั่งเศสเป็นไทย ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน สูติบัตร ทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทาง หนังสือสำคัญการสมรส หนังสือรับรองความเป็นโสดทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนหย่า มรณบัตร ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ระเบียนแสดงผลการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปริญญาตรี ฯลฯ
เพื่อความรวดเร็วคุณสามารถส่งเอกสารทางอีเมลและจะได้รับใบเสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมง
แผนกแปลเอกสารได้รับการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตเบลเยียม สถานทูตแคนาดา และสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

ประกาศสำคัญจากแผนกแปลเอกสารสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ!

ขั้นตอนการแปลและการรับรองคำแปลของเอกสารทางราชการไทยเพื่อยื่นประกอบหลักฐานที่ประเทศฝรั่งเศส

ขั้นตอนการแปลและการรับรองคำแปลของเอกสารทางราชการฝรั่งเศสเพื่อยื่นประกอบหลักฐานที่ประเทศไทย

อัตราค่าแปล

ประกาศ ตามนโยบายของฝ่ายบริหารของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ แผนกแปลเอกสารจะขึ้นค่าบริการ 3 % จากราคาเดิม โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

บริการแปล ยินดีต้อนรับ :

 
แผนกแปลเอกสารเปิดทำการวันจันทร์ถึงศุกร์ ที่ชั้น 2 ห้อง 205
ปิดรับเอกสารแปล เวลา 16.30 น. และ ปิดส่งเอกสารแปล เวลา 17.00น.
วันจันทร์ – วันศุกร์
8.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 17.00 น.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม :

 
โทรศัพท์
02 670 42 05
อีเมล
traduction@afthailande.org