เยี่ยมชมสมาคม


สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพมีบริการเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาที่สมาคมสำหรับโรงเรียนไทย โรงเรียนนานาชาติและมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนและนักศึกษาไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสมาก่อน เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส หรือด้านศิลปะ กิจกรรมตอบคำถามเพื่อฝึกฝนการสนทนา การเยี่ยมชมห้องสมุด และการชมภาพยนตร์แอนิเมชัน

หากท่านเป็นครูและสนใจกิจกรรมทัศนศึกษา กรุณาติดต่อสมาคมฯ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล

ติดต่อ

อีเมล: info.bangkok@afthailande.org